nieuws

Timmerindustrie sluit arboconvenant

bouwbreed

den haag ­ De timmerindustrie gaat de lichamelijke belasting in de zwaarste beroepen met 30 procent terugdringen. Ook wordt de blootstelling aan houtstof en geluid teruggebracht en de werkdruk aangepakt.

Afspraken hierover zijn vastgelegd in een arboconvenant, dat gisteren is ondertekend door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), het ministerie van Sociale Zaken en de vakbonden FNV Bouw en Hout­ en Bouwbond CNV. Met de uitvoering van het convenant is een bedrag gemoeid van 1,6 miljoen euro. Werkgevers en werknemers betalen ruim 860.000 euro; het ministerie draagt ongeveer 760.000 euro bij. In de timmerindustrie werken circa vijftienduizend mensen. Het convenant heeft een looptijd van vier jaar. Algemeen secretaris J. Douma van de NBvT vindt dat het arboconvenant wel heel lang op zich heeft laten wachten. In 1999 werd al een intentieverklaring opgesteld. Douma constateert bovendien dat afspraken over twee voor de sector zeer belangrijke onderwerpen ­ watergedragen verf en reïntegratie ­ niet in het stuk zijn opgenomen.

Content

“Die zijn inmiddels al wettelijk vervat en zijn er dus buiten gevallen”, aldus Douma. “Per saldo ben ik content met het convenant; er zijn werkbare afspraken gemaakt. Ik vraag me echter af of die echt in een convenant vastgelegd moeten worden.” FNV Bouw zegt blij te zijn dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt om de lichamelijke belasting van werknemers in de timmerindustrie terug te dringen. “Het komt nog steeds voor dat werknemers zware houtproducten van de grond tillen en in machines stoppen”, zegt woordvoerster A. Pols van de bouwbond. Voor dat soort werk zijn volgens haar uitstekende hulpmiddelen beschikbaar. “Onderzocht wordt of bedrijven hulpmiddelen tijdelijk kunnen uitproberen voordat ze tot aanschaf overgaan.” Voor trappenstellers, een van de zwaarste beroepen in de sector, wordt een apart project gestart. Bekeken wordt of technische aanpassing hun werk kunnen verlichten. Bouwplaatsen waar onder slechte condities gesteld en gemonteerd moet worden, zullen trappenstellers gaan weren. “Als er in de blubber gewerkt moet worden, keren ze met de trappen weer om. Dat zal ook in de leveringscontracten worden vastgelegd”, aldus NBvT­secretaris Douma. Geluidsoverlast moet zoveel mogelijk tot 80 decibel beperkt worden, zo is vastgelegd. Waar datniet mogelijk is, krijgen werknemers op maat gemaakte oordoppen.

Houtstof

Blootstelling aan houtstof wordt in de komende vier jaar zoveel mogelijk teruggebracht tot 1 milligram per kubieke meter. Bedrijven moeten houtstof gaan opzuigen in plaats van wegblazen bij het schoonmaken van bijvoorbeeld machines en kleding. Afgesproken is ook dat de werkdruk in de timmerindustrie in 2006 met 10 procent moet zijn afgenomen.

Reageer op dit artikel