nieuws

Tik op de neus voor bestuursvoorzitters

bouwbreed Premium

den haag ­ De bestuursvoorzitters van vijf beursgenoteerde bouwers hebben op kwalijke wijze de fraude binnen hun bedrijf geaccepteerd. Dat is het oordeel van de enquêtecommissie. De ondernemers zijn in de ogen van de politici duidelijk in hun handelend optreden tekortgeschoten en negeerden de eigen verantwoordelijkheid.

De commissie heeft in het bijzonder de beursgenoteerde bedrijven Ballast Nedam, BAM NBM, HBG, Heijmans en Koninklijke Volker Wessels onder de loep genomen. Ondanks de verantwoordelijkheid ten opzichte van de aandeelhouders, blijken de bedrijven in hun jaarverslagen maar mondjesmaat te berichten over de onregelmatigheden. Ook de notulen van bestuursvergaderingen en interne notities geven weinig blijk van betrokkenheid bij de gerezen problematiek. Van de verhoren van de bestuurders Hazewinkel (KVWS), Van den Hoven (Heijmans) en Reigersman (HBG) werden de commissieleden niet veel wijzer. Volgens de commissie dient de vraag of de bestuurders weet hadden moeten hebben van frauduleus handelen, volmondig met ja te worden beantwoord. ‘Als de systematiek van de onregelmatigheden op een zodanige wijze is gecultiveerd binnen de branche dat er sprake is een structuur, behoort de top van een organisatie dat te weten. Deelname aan een dergelijke illegale systematiek kan immers leiden tot aanzienlijke gevolgen als handhavingsorganisaties daartegen optreden. Thans is het opleggen van een boete van 10 procent van de omzet mogelijk. De raden van bestuur hadden daarom, alleen al uit het oogpunt van risicobeheersing, van de onregelmatigheden behoren af te weten. Een actieve houding is op dit punt een eerste vereiste.’

Papiersnipper

De commissie stelt veel moeite te hebben gedaan om bij Volker Wessels Stevin stukken te bemachtigen over het MIB in Soest, een lettercombinatie die staat voor Markt In Bedrijf dan wel Markt In Beweging. Naar aanleiding van het verhoor van bestuursvoorzitter H. Hazewinkel, bestond de indruk dat bij Volker Wessels Stevin wel relevante stukken opgediept zouden kunnen worden. “De van KVWS ontvangen stukken met betrekking tot het MIB te Soest kennen een beperkte omvang. Namelijk: één papiersnipper met daarop de naam en het adres van MIB”, kniesoort de commissie. De NMa verricht onderzoek naar het bestaan en functioneren van het MIB. ‘De enquêtecommissie wacht de resultaten met belangstelling af. Het concern KVWS is koploper als het gaat om de kwantitatieve betrokkenheid bij projecten in de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem.’

Reageer op dit artikel