nieuws

Samenvatting A/U

bouwbreed Premium

Samenvatting A/U

Aanbestedingen

burgerlijke en utiliteitswerken

23­01­2003 Albrandswaard DGWTdirectieWest Nieuwbouw was­ en kleedruimten voor het DPO. 23­01­2003 Wieringermeer Staatsbosbeheer Nieuwbouw groepsonderkomen Dijkgatsbos gemeente Wieringermeer 31­01­2003 Meerssen Stella Maris College Uitbreiden school en nieuwbouw bibliotheek Paralellweg . 06­02­2003 Amsterdam Gerrit Rietveld Academie Bouwkundige werken restauratie en uitbreiding 10­02­2003 Rotterdam R.E.T. Uitvoeren van voorbelastingswerkzaamheden Randstadrail 20­03­2003 Heerenveen Politie Regio Friesland Nieuwbouw politiebureau aan de Atalantastraat 1. 07­03­2003 Smallingerland Cooperatieve Holding Friesland Realiseren en opleveren van een multifunctionele accomodatie

grond­, weg­ en waterwerken

15­01­2003 Ministerie van V en W Onderhouden van de in Schelde­Rijn gelegen beplantingen, etc. 15­01­2003 Smallingerland Waterschap Friesland Uitbreiden en aanpassen mech. en elektr. installaties rwzi 15­01­2003 Amsterdam GemeentelijkGrondbedrijf Aanleggen toegangsweg tbv nieuwbouw Gielissen aan de Australiehavenweg. 16­01­2003 Dronten Ministerie van V en W Ontgraven en vervoeren van sediment uit de scheidingsbekkens 16­01­2003 Hengelo Provincie Gelderland Reconstrueren Rondweg/Vordenseweg N316. 16­01­2003 Haarlemmermeer Gemeente Haarlemmermeer Reconstrueren en aanleggen fietspad Spieringweg. 20­01­2003 Assen Gemeente Assen Uitvoeren van grond­, riolerings, bestratings­, en asfalteringswerkzaamheden t 21­01­2003 Echt Gemeente Echt Susteren Reconstrueren riolering en bestrating Prinses Beatrixstraat. 22­01­2003 Franekeradeel Gemeente Franekeradeel Herinrichten Dijkstraat. 23­01­2003 Vlist Gemeente Vlist Reconstrueren Bergvliet. 24­01­2003 Lochem RWS dir. Gelderland Maken van een kanaalverbreding, aanbrengen van damwand e 27­01­2003 Dordrecht Ingenieursbureau Dordrecht Vernieuwen trappen opgang Stadsbrug t.b.v. fietsers. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden van verhardingen in het district West gedurende het jaar 2003. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden en schoonhouden van wegen, fietspaden, bermen, beplanting, etc. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden van vaarwegen in het district West gedurende het jaar 2003. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden van vaarwegen in het district Oost gedurende het jaar 2003. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden en schoonhouden van wegen, fietspaden, bermen, beplanting, etc. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden van vaarwegen in het district Zuid gedurende het jaar 2003. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden en schoonhouden van wegen, fietspaden, bermen, beplanting, etc. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden en schoonhouden van wegen, fietspaden, bermen, beplanting, etc. 27­01­2003 Provincie Zuid­Holland Onderhouden van (elementen)­ verhardingen in het district Oost in 2003 27­01­2003 Rijswijk Gemeente Rijswijk Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bestratingen 2003 in de Gemeente 28­01­2003 ‘s­Gravenhage Dienst Stadsbeheer Aanleggen van rioolpersleiding en waterleiding met bijkomende werkzaamheden 28­01­2003 ‘s­Gravenhage Dienst Stadsbeheer Vernieuwen riolering met bijkomende werkzaamheden Ripperdastraat fase 2 29­01­2003 Goedereede Gemeente Goedereede Asfalteren diverse wegen binnen de gemeente Goedereede. 29­01­2003 Oirschot Gemeente Oirschot Uitvoeren rioolverzwaring aan de Vestdijk ­ Steenfortseweg. 29­01­2003 Wijchen Gemeente Wijchen Woonrijp maken plan De Lingert. 30­01­2003 Zwartsluis Gemeente Zwartewaterland Herinrichten Prinsessenbuurt oud. 30­01­2003 Zoetermeer Hoogh. van Schieland Baggeren watergangen in de wijk Rokkeveen. 30­01­2003 Enschede Dienst St. Ontw. en Beheer Aanleggen retentievijver. 30­01­2003 Amersfoort Gemeente Amersfoort Reconstrueren Arnhemseweg, Bergstraat en Leusderweg. 03­02­2003 Gulpen­Wittem Gemeente Gulpen Wittem Aanleggen bergbezinkbassin hoek Ingbergrachtweg, Provinciale weg 278 04­02­2003 RWS dienstkr. Huis ter Heide Uitvoeren van onderhoud autosnelwegen met bijkomende werkenin 04­02­2003 ‘s­Gravenhage Dienst Stedelijke Ontwikkeling Verrichten van grondwerk en het leveren en aanbrengen van beschoeiingen 05­02­2003 Anna Paulowna Gemeente Anna Paulowna Aanpassen beschoeiing in de Elshof. 06­02­2003 Breda Gemeente Breda Reconstrueren Ettensebaan. 10­02­2003 Alphen aan den Rijn Provincie Zuid­Holland Repareren / modificeren van de hefbrug Gouwsluis met staalconstructie, 10­02­2003 ‘s­Gravenhage Duinwaterbedrijf Zuid Holland Uitvoeren van elektrotechnische werken pompgebouw 10­02­2003 NS Railinfrabeheer bv Aanleggen “Kortsluitroute” inclusief spoorviaduct, tbv de Betuweroute 12­02­2003 Amsterdam Gemeente Amsterdam Uitvoeren diverse werkzaamheden tbv Bulkterminal Westhaven 28­02­2003 Lochem Provincie Gelderland Uitvoeren van bodemsanering locatie Stationsweg 2 ­ 4.

groen en recreatie

19­12­2002 Venlo Gemeente Venlo Onderhoudswerkzaamheden in het Stadsdeel Venlo West. Rectificatie 16­01­2003 Nieuwegein Gemeente Nieuwegein Verharden Kavel Gem. huis. 20­01­2003 Maastricht dienst Stadsbeheer Omvormen groenvoorzieningen Mariaberg, Pottenberg en Malpertuis. 21­01­2003 Venlo Gemeente Venlo Onderhouden openbaar groen in het stadsdeel Venlo­Noord. 22­01­2003 Amsterdam Slotervaart­ Overtoomse Veld Onderhouden van beplanting Overtoomse Veld, Slotervaart, Nieuw Sloten 23­01­2003 Amsterdam Oost/ Watergraafsmeer Kappen en planten van bomen OWGM. 23­01­2003 Vlist Gemeente Vlist Reconstrueren Bergvliet. 23­01­2003 Breda Gemeente Breda Uitvoeren van maaiwerkzaamheden op hondenuitlaatplaatsen 29­01­2003 Schiedam Recreatieschap Rottemeren Saneren en inrichten van het werkterrein in het recreatiegebied Rottemeren. 04­02­2003 Amsterdam Amsterdam Noord Maaien van gazons op diverse locaties binnen het stadsdeel Amsterdam Noord. 12­02­2003 Hellevoetsluis Gemeente Hellevoetsluis Aanleggen van een park 2e fase in het uitbreidingsplan Ravense Hoek. 20­02­2003 Breda Dienst Landelijk Gebied Herinrichten de Bieberg tussen Ulvenhout en Galder.

Uitslagen

grond­, weg­ en waterwerken

22­10­2002 Steenderen Waterschap Rijn en IJssel Nieuwbouw en verbouwen. Pompinstallaties. Beluchtingsinstallatie 25­11­2002 Drimmelen Gemeente Drimmelen Herinrichten Valkenbergstraat te Made in de gemeente Drimmelen. 29­11­2002 Haarlem Sector Stadsbeheer Renoveren Waarderbrug te Haarlem met bijkomende werkzaamheden. 04­12­2002 Vlaardingen Gemeente Vlaardingen Aanleggen van een rotonde 06­12­2002 Almere Gemeente Almere Onderhoud in Almere­Haven. Almere Stad­West. etc. 06­12­2002 Weert Gemeente Weert Vernieuwen riool Ringbaan ­ Oost te Weert. 06­12­2002 Amersfoort Gemeente Amersfoort Reconstrueren van de Suriname­, Curagao­, Bonaire­, Arubalaan 06­12­2002 Amsterdam Slotervaart­ Overtoomse Veld Herprofileren Postjesweg tussen Derkinderenstraat en Nachtwachtlaan. 09­12­2002 Amsterdam Gemeente Amsterdam Vervangen straatriool en vervangen onderheid nevenriool 10­12­2002 Bernheze Waterschap de AA Maaiwerkzaamheden aan waterlopen werkpaden en dijken 10­12­2002 Borger­Odoorn Provincie Drenthe Aanleggen van drie rotondes en een snelheidsremmer in de N379 10­12­2002 Scheemda Gemeente Scheemda Herinrichten van de Stationsstraat te Scheemda. 11­12­2002 Venray Gemeente Venray Aanleggen drukriolering in cluster Venray­Ysselsteyn. 11­12­2002 Oirschot DGWT Directie Zuid Aanleggen van een waterzuivering en een verzamelbassin op de Strijpse Kampen. 11­12­2002 Rotterdam Ministerie van V en W Nieuwbouw van een dive­under met open toeritten en een pompkelder. 11­12­2002 Bunnik Gemeente Bunnik Uitvoeren van rioolrenovatie en wegreconstructie Zwarte Veld . 11­12­2002 Alphen­Chaam Gemeente Chaam ­ Alphen Bouw­ en woonrijpmaken bestemmingsplan De Ligt fase II te Alphen. 11­12­2002 Bergen op Zoom Gemeente Bergen Op Zoom Vervangen riolering aan de Singels. 11­12­2002 Breda Gemeente Breda Asfalterenaan de Claudius Prinsenlaan­Loevesteinstraat te Breda. 12­12­2002 Voorst Provincie Gelderland Aanleggen van een fietspad en de overlaging van de hoofdrijbaan op de N792 12­12­2002 Almere Gemeente Almere Baggeren van diverse grachten te Almere. 12­12­2002 Rotterdam Gemeente Rotterdam Leveren van een elektromechanische pompinstallatie met toebehoren, 12­12­2002 Rotterdam Gemeentewerken Aanbrengen van een hoofdonstluitingsbrug en twee voet / fietsbruggen 12­12­2002 Noordoostpolder Provincie Flevoland Reconstrueren van de weg en fietspad van de Nagelerweg (N716) 12­12­2002 Dronten Provincie Flevoland Uitvoeren van een bodemsanering en grondwatersanering op het RIJP­complex 12­12­2002 Amsterdam GemeentelijkGrondbedrijf Inrichten Boulevard in Centrumgebied Zuidoost. 13­12­2002 Emmen Dienst Landelijk Gebied Herstellen kades aan de Bargerveen.

groen en recreatie

05­12­2002 Almere Gemeente Almere Maken van een terreinafwerking van het woongebied 3.0.2. “Eilandenbuurt” 09­12­2002 Rotterdam Gemeente Rotterdam Maaien van vlak gazon en extensieve grasvelden in de deelgemeente Charlois 10­12­2002 Amsterdam Projectbureau Volgermeer Kappen van bomen en verwijderen van begroeiing in gebied Volgermeer 10­12­2002 Amsterdam GemeentelijkGrondbedrijf Inrichten tijdelijk maaiveld in Drentepark, Kavel PPF. 11­12­2002 Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Aanleggen van 3 buurtparkjes deelplan 1 in de wijk Oosterheem te Zoetermeer. 12­12­2002 Heemstede Gemeente Heemstede Renoveren bloembakken Wijk ten westen van de Binnenweg.

Reageer op dit artikel