nieuws

Raadpleeg een adviseur over nieuwe btw­positie

bouwbreed

Aanemers die als directeur­grootaandeelhouder (DGA), een salaris ontvangen van een besloten vennootschap waarin zij een belang van meer dan 50 procent hebben, wordt geadviseerd nog voor de jaarwisseling een adviseur te raadplegen over hun btw­positie. Wie niets doet, riskeert naheffingsaanslagen omzetbelasting, eventueel verhoogd met rente en boetes.

De Hoge Raad besliste op 26 april dat een DGA met een belang van méér dan 50 procent in een bv die zijn salaris betaalt, moet worden gezien als een zelfstandig ondernemer voor de omzetbelasting (btw). Hij moet in het vervolg 19 procent btw aan de bv in rekening brengen over zijn bruto salaris, loon in natura en onkostenvergoedingen. Verder moet de DGA bij de fiscus een btw­nummer aanvragen, een btw­administratie gaan voeren, btw­aangifte doen en de ontvangen btw aan de fiscus afdragen. De DGA krijgt in privé wel recht op btw­afrek op investeringen ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de bv. De uitspraak van de Hoge Raad heeft voor veel ophef gezorgd. Een aanmerkelijke lastenverzwaring werd gevreesd. In oktober heeft de Staatssecretaris van Financiën zoveel mogelijk vragen uit de praktijk beantwoord, waarmee een gedeelte van de administratieve lastenverzwaring is beperkt.

Aandelenbezit

Allereerst werd verduidelijkt welke DGA­aannemers als btw­ondernemer worden aangemerkt. Het gaat om de DGA die rechtstreeks (!) meer dan 50 procent van de aandelen bezit van de bv die zijn salaris betaalt. Is het aandelenbezit minder dan de helft, dan is de DGA geen btw­ondernemer. Zelfs niet als de overige aandelen in handen zijn van de echtgenoot van de DGA. Verder moet het gaan om een beloning uit ‘tegenwoordige arbeid’. Een pensioenuitkering van de bv maakt nog geen btw­ondernemer. Een DGA die sinds het arrest van de Hoge Raad wordt aangemerkt als btw ondernemer heeft verschillende opties: 1. Accepteren dat hij voortaan privé als btw­ondernemer wordt gezien en met terugwerkende kracht vanaf 26 april 2002 aan de bv over het salaris btw in rekening brengen, een btw­administratie voeren, btw­aangifte doen en btw afdragen. Deze optie is niet te verkiezen indien de bv (gedeeltelijk) btw­vrijgestelde prestaties verricht, bijvoorbeeld vastgoedexploitatie (tenzij wordt geopteerd voor belaste verhuur). De btw wordt dan namelijk een echte kostenpost. Overigens blijkt in de praktijk dat de Belastingdienst bij de aanvraag van een btw­nummer voor de DGA zelfstandig de aanwezigheid van een fiscale eenheid vaststelt (zie hierna); 2. Samen met de bv een fiscale eenheid voor de btw aanvragen bij de fiscus. De DGA en zijn bv worden dan als één belastingplichtig lichaam gezien, zodat de DGA geen btw in rekening hoeft te brengen aan zijn bv. Het ministerie keurt goed dat een fiscale eenheid die vóór 1 januari wordt aangevraagd terugwerkende kracht heeft tot de datum van het arrest. Deze optie kent als nadeel dat de DGA in privé hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de btw­schulden van de bv; 3. Certificering van de aandelen in de bv. Het juridisch eigendom van de aandelen komt dan in handen van een Stichting Administratiekantoor, het economisch belang blijft bij de DGA 4. In dienst treden van de werkmaatschappij, in plaats van bij de holding­bv. Bij de laatste twee opties heeft de DGA geen direct belang meer in de holding­bv, waardoor de DGA geen btw­ondernemer meer is. Deze varianten kennen als voordeel dat de DGA btw­plicht in privé vermijdt en tevens niet aansprakelijk wordt voor btw schulden van de bv. Deze varianten bieden geen oplossing voor de periode vanaf de datum van het arrest (26 april) tot het moment dat de aandelen zijn gecertificeerd, dan wel de DGA op de loonlijst is gekomen van de werkmaatschappij. Er zijn situaties denkbaar dat verzoeken om opname in een fiscale eenheid niet mogelijk is, omdat de bv geen btw­ondernemer is. Te denken is onder meer aan de beleggings­bv, of de bv die participeert in een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap die niet reeds uit andere hoofde btw­ondernemer is. De Belastingdienst keurt echter goed dat wordt gehandeld alsof sprake is van een fiscale eenheid voor een btw (fictieve fiscale eenheid), waardoor de DGA geen btw behoeft te berekenen aan de bv.

Actie

Als u denkt dat u door het arrest van de Hoge Raad btw­ondernemer bent geworden, overleg dan met uw adviseur. Hij kan u ook zeggen welke optie in uw situatie te verkiezen is. Onderneem in ieder geval actie, om te voorkomen dat u in de toekomst te maken krijgt met btw­naheffingsaanslagen en boetes.

Mr. drs. Emmelieke Nuijten, Real Estate Hospitality and Construction Group, Ernst & Young Belastingadviseurs.

Reageer op dit artikel