nieuws

Onderzoek naar miljard risicoreserve

bouwbreed

den haag ­ De Algemene Rekenkamer moet onderzoeken hoe de risicoreserveringen bij de Betuwelijn en de HSL­Zuid uit de hand hebben kunnen lopen. Verkeersminister De Boer reserveerde voor de twee projecten één miljard euro, waarvan 43 miljoen al volgend jaar. De Tweede Kamer wil nu weten hoe het zover heeft kunnen komen.

De Groen­Linksfractie zag liever onmiddellijk een parlementair onderzoek naar de hoge risicoreservering. Kamerlid Duyvendak sprak van een grote open wond waar het bloed uit blijft stromen, wellicht ook naar andere maatschappelijke doelen. Zijn voorstel vond echter weinig steun, terwijl de hele Kamer zich schaarde achter het plan van CDA en VVD voor een rekenkameronderzoek. Duyvendak sloot zich uiteindelijk wel bij dit verzoek aan. Overigens sluiten de leden niet uit dat er daarna, over twee maanden, alsnog een parlementair onderzoek komt. De Kamerleden verwonderden zich erover dat het bedrag voor de risico’s pas bij de formatie boven kwam drijven. Bovendien vragen zij zich af of de grote hoeveelheid geld al is uitgegeven. Daarop kregen zij een volmondig ‘nee’ van de bewindsman. De minister werd min of meer beticht van het achterhouden van informatie. Wederom zei de minister hierop dat hij alleen achter gesloten deuren volledige uitleg wil geven over de aard van de risico’s en het bijbehorende prijskaartje. Dat was ook zijn kanttekening tegen het in te stellen onderzoek. Hij kon zich wel vinden in het compromis om een openbaar rapport te vragen met mogelijk een vertrouwelijke bijlage. De Boer is bang dat aannemers anders de risico’s voortaan al invullen, waardoor projecten een stuk duurder worden.

Geldgebrek

PvdA’er Dijksma voorziet dit gevaar juist bij de huidige werkwijze. Zij denkt dat de aannemers nu op verschillende onderdelen van de werken denken dat zij recht hebben op het geld, omdat ze weten dat er één miljard beschikbaar is. Mede op verzoek van de minister wordt vaart gezet achter het onderzoek. Hij waarschuwde de Kamerleden dat anders de projecten mogelijk moeten worden stilgelegd uit geldgebrek. Hij adviseerde het onderzoek te beperken op de omvang van de risico’s en het risicomanagement. Overigens bleek uit de meest recente voortgangsrapportages van de Betuwelijn en de HSL­Zuid al dat het met het risicomanagement niet echt goed zit. Accountants constateerden aan de hand van de voortgangsrapportage van de Betuwelijn dat de uitvoeringsorganisatie naar aanleiding van een risicoanalyse nog geen concrete beheersmaatregelen had getroffen. Voor de voortgangsrapportage van de HSL­Zuid luidde het oordeel dat de opzet van de projectorganisatie van 2001 zoals beschreven in de tiende voortgangsrapportage toereikend werd bevonden met uitzondering van het risicomanagement.

Reageer op dit artikel