nieuws

Onderzoek illegale stort sloopafval

bouwbreed Premium

den haag ­ Staatssecretaris Van Geel (milieu) onderzoekt de illegale stort van bouw­ en sloopafval in Duitsland. In een brief waarschuwt hij de Tweede Kamer echter dat niet alle gevallen hard te maken zijn.

CDA­Kamerlid Koopmans heeft met eigen ogen gezien hoe bouw­ en sloopafval illegaal is gestort. Na een onderonsje met hem heeft Van Geel de VROM­Inspectie op het bedrijf afgestuurd. “Hoewel een duidelijke bewijslast ontbreekt, neem ik de signalen serieus”, aldus de staatssecretaris. Hij laat de inspecteurs daarom alle signalen onderzoeken. Het betreft rechtstreekse stort van afval dat eigenlijk gesorteerd en hergebruikt had moeten worden. In totaal wordt 2 procent van het bouw­ en sloopafval uitgevoerd naar het buitenland. Grote afnemer is Duitsland, omdat ze daar betere sorteermethodes hebben. Bovendien is het storten daar goedkoper. Volgens Van Geel duurt dat niet lang meer, omdat bij de Oosterburen verandering van de regels in aantocht is.

Sorteerinstallaties

De staatssecretaris denkt dat na de invoering van de scherpere regels de export van bouw­ en sloopafval stopt. Bovendien komen in Nederland meer mogelijkheden voor het afzetten van de reststoffen. Van het totale bouw­ en sloopafval wordt nu al 94 procent bijna volledig nuttig toegepast. Overigens blijft Van Geel erbij dat volgens hem de uitvoer niet alleen met slechte bedoelingen gebeurd. Hij hoort van het bedrijfsleven vooral verhalen dat in Duitsland de sorteerinstallaties beter zijn en dat daar meer mogelijkheden zijn voor het hergebruik van de reststoffen. De suggestie uit de Tweede Kamer dat de uitvoer vooral is bedoeld om de milieuheffing op stort in Nederland te omzeilen, neemt hij dan ook niet over.

Toezicht

Wel scherpt de staatssecretaris voor de zekerheid het toezicht aan. In Duitsland wordt overigens ook gewerkt aan betere handhaving. Over die inzet heeft Van Geel contact met de Duitse overheden. De staatssecretaris geeft in de brief aan de Kamer ook aan dat hij de problemen met het Bouwstoffenbesluit nog goed gaat bekijken. Uit de evaluatie blijkt dat daarin veel onduidelijkheden schuilen. Na verbeteringen van de regels denkt de staatssecretaris dat de mogelijkheden voor het hergebruik van afvalstoffen toenemen.

Reageer op dit artikel