nieuws

Langere inspraak voor Spoedwet wegverbreding

bouwbreed Premium

den haag ­ De inspraakperiode in de Spoedwet wegverbreding wordt langer. Een aantal Tweede­Kamerleden vindt vier weken te kort voor dergelijke ingewikkelde projecten. Minister De Boer (verkeer) stelde in het wetgevingsoverleg in het parlement dat hij de periode in de Spoedwet wel wil uitbreiden van vier tot zes weken.

Alle spitsstroken die in de Spoedwet wegverbreding staan genoemd zijn uiterlijk in 2008 gereed. Het betreft dan de projecten die al in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) staan vermeld. De nieuwe projecten zijn al in 2006 klaar. Dat zei minister De Boer tijdens het wetgevingsoverleg over de Spoedwet wegverbreding.

Leidraad

De Spoedwet maakt sneller extra stroken bij verkeersknelpunten mogelijk door verkorting van alle benodigde procedures. Daarmee moet bijna eenderde van de files verdwijnen. De filetop­vijftig was leidraad voor de keuze van de projecten. Dat er enkele projecten niet in de wet, maar wel in de filetop staan, heeft volgens De Boer vooral met het kostenplaatje te maken. “De brug bij Gorinchem, nummer vier in de top­vijftig, ik geef het toe, paste niet binnen de wet, omdat het te duur werd”, aldus De Boer. De Tweede Kamer wilde graag de A28 tussen Zwolle­Zuid en Ommen in de Spoedwet terug zien. De minister gaf aan dat daar al aan wordt gewerkt en dat hij 44 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Andere knelpunten in de top­vijftig staan niet op de lijst, omdat daar werkzaamheden waren, en deze waarschijnlijk volgend jaar niet meer in de filetop­vijftig voorkomen.

Beschikbaar

Voor de opname van projecten in de Spoedwet is afgewogen welke maatregelen nodig zijn, of het geld daarvoor beschikbaar is en of het binnen afzienbare tijd kan worden uitgevoerd. De minister pretendeert niet dat hij de files kan oplossen, zelfs niet nu zijn Spoedwet door de Tweede Kamer lijkt te zijn. Wel denkt hij met de elf extra stroken en andere maatregelen voor een totaalbedrag van 460 miljoen euro de wachttijd met 75 procent te verminderen. Overigens ontkende hij het verwijt van de Tweede Kamer dat geluidsmaatregelen achterwege blijven bij de Spoedwet. De projecten uit het MIT krijgen nu eerder geluidsmaatregelen. Voor andere projecten wordt de Wet geluidhinder slechts tijdelijk buiten gebruik gesteld. Het kabinet verkiest daar de knelpunten boven de tijdelijke overlast voor omwonenden. Uit het overleg bleek overigens dat de Spoedwet wel kan rekenen op de steun van een Kamermeerderheid. In elk geval stemmen coalitiepartners CDA, LPF en VVD voor.

Reageer op dit artikel