nieuws

Landelijke zwarte lijst op losse schroeven

bouwbreed Premium

den haag ­ Het nieuwe landelijke integriteitsbureau moet wachten op meer duidelijkheid over zijn positie en bevoegdheden en kan niet per 1 januari van start. De parlementaire enquête naar mogelijke bouwfraude heeft fikse vertraging veroorzaakt in de voorbereidingen voor het screeningsbureau, dat ook een landelijke zwarte lijst met aannemers gaat beheren.

De mogelijkheden voor een zwarte lijst blijken namelijk zeer beperkt. Zo verbiedt ‘Brussel’ het opstellen van een ‘zwarte lijst’. Aanbestedende diensten mogen wel een archief bijhouden over aannemers die (tijdelijk) zijn uitgesloten van aanbestedingen, maar koppelen van die bestanden is al een stuk lastiger. Het integriteitsbureau gaat zich waarschijnlijk nu meer richten op structurele screening van aannemers. De voorbereidingen voor het bureau zijn op een laag pitje gezet door de enquêtecommissie. De invulling wacht op het rapport van de commissie naar aanleiding van mogelijke bouwfraude.

Datum

Afhankelijk van de aanbevelingen gaat het screeningsbureau mogelijk een belangrijke rol bij aanbestedingen spelen. Zolang die positie onduidelijk is, wacht het Rijk met invoering van de onderliggende wet Bevordering Integriteit Beoordeling door het Openbaar Bestuur (Bibob) en is de datum van 1 januari van de baan. Het vaststellen van een nieuwe datum is afhankelijk van de benodigde tijd om een aantal juridische en andere knelpunten op te lossen. Het wachten is ook op politieke standpunten naar aanleiding van de discussie over de bouwfraude. Afhandeling van het rapport ­ inclusief een standpunt over de invulling van Bibob ­ is pas op z’n vroegst volgend voorjaar in de Tweede Kamer te verwachten. Het bureau is niet van plan te wachten op extra mogelijkheden in de vorm van nieuwe uitsluitingsgronden bij aanbestedingen. De afronding van dit Europese traject zal nog veel tijd in beslag nemen. Screening en advisering daarentegen zijn niet strijdig met de huidige Europese richtlijn. Aanbestedende diensten van provincies en gemeenten waren het afgelopen jaar al geïnformeerd over de oprichting van het bureau. Ook was al gecommuniceerd dat de diensten fors moeten betalen voor de adviezen van het landelijk bureau.

Gebruik

Uit eigen onderzoek van deze krant bleek afgelopen week dat de meeste provincies van plan zijn minimaal één tot twee keer per jaar gebruik te gaan maken van de extra mogelijkheden. Achterliggende gedachte van de nieuwe wet Bibob is dat vijf bedrijfstakken ­ waaronder de bouw ­ gevoelig zijn voor corruptie en infiltratie door criminele organisaties. Een landelijk bureau moet die sectoren extra in de gaten houden en screening van bedrijven mogelijk maken. De wet is een voortvloeisel van de Commissie Van Traa, maar heeft in het kader van de nieuwe parlementaire enquête een geheel nieuwe dynamiek gekregen.

Reageer op dit artikel