nieuws

Geen feestjes meer voor ambtenaren

bouwbreed

den haag ­ Voorzitter Vos roept de bouwwereld op te stoppen met het ‘fêteren en smeren’ van ambtenaren. Ook mogen de overheidsdienaren niet meer naar feestjes met bouwers als het aan de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid ligt.

Alleen uit noodzaak zijn uitnodigingen voor reisjes en feesten toegestaan, maar dan dienen alle partijen hun eigen kosten te betalen. Bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de feestjes al verboden. Het ministerie van VROM heeft een dergelijk verbod nog niet uitgevaardigd aan de medewerkers. Het integriteitsbeleid van de overheid moet daartoe worden aangescherpt, meent Vos. De functieroulatie hoort daarbij en die moet vooral op kwetsbare plekken, waar veel contacten zijn met bouwers, zijn beslag krijgen. Minister Kamp wees op de constatering van de commissie dat de integriteitsschendingen niet structureel van aard zijn. Alle overheden zijn in het verleden alert geweest op integriteitsschendingen. Inmiddels hebben de aanbestedende ministeries ook zelf onderzoeken ingesteld naar het gedrag van hun ambtenaren. “Wij willen iedere rotte appel uit de mand met goede appels halen”, aldus Kamp. Als de berichten over corrupte ambtenaren bij de aanbestedende diensten kloppen, zal hij niet aarzelen, maar direct hard ingrijpen, verklaarde de bewindsman. “Voor de toekomst hebben wij ervoor te zorgen dat overheidsdienaren niet in de verleiding komen in de fout te gaan”, zegt de minister. Hij pleit daarom voor een open cultuur waarin de omgang met de bouwwereld wordt besproken en waar incidenten veilig kunnen worden gemeld. “Men moet weten dat oneerlijkheid ontdekt en bestraft zal worden”, aldus de bewindsman. Verkeersminister De Boer kondigde in een eerste reactie aan op zijn departement te starten met een aanvalsplan ‘integriteit V&W’.

Corrupt

De commissie heeft slechts vier gevallen van corrupte ambtenaren boven water gekregen. In tien tot vijftien gevallen is volgens de commissie sprake van concrete integriteitsschendingen. Van de namen die oud­AVBB­topman noemde in zijn verhoor, waaronder Neprom­voorzitter C. de Reus, heeft de commissie geen aanwijzing dat zij zijn omgekocht. Een aanklacht wegens meineed is nog niet ingediend, omdat niet duidelijk is of de oud­aannemer bewust onwaarheden heeft verteld voor de commissie.

Reageer op dit artikel