nieuws

Deurenindustrie uiterst teleurgesteld in overheid

bouwbreed Premium

bussum ­ De binnendeurenindustrie heeft het als stuitend ervaren dat ze door de overheid niet bij de totstandkoming en inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit is betrokken. De wijziging van de deurhoogte tot 2,30 meter had namelijk grote gevolgen voor de industrie. Naast de aanpassing van productiemiddelen staken de binnendeurfabrikanten veel energie in het waarborgen van de producteigenschappen, de brandwerendheid en inbraakwerendheid.

“We zijn er ontzettend van geschrokken dat de overheid geen initiatief ondernam om met ons te overleggen”, zegt J. Douma, algemeen secretaris van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBVT). Informatie over wijzigingen in het Bouwbesluit kwam niet direct van de overheid, maar moest Douma met name uit Cobouw halen. “Tot overmaat van ramp verscheen er een overzicht waarin de kostenconsequenties van het nieuwe Bouwbesluit waren opgenomen. Dat was opgesteld door DHV, zonder dat wij zijn geraadpleegd.” Uit deze kostenanalyse leidde Douma af dat de financiële gevolgen alleen voor de binnendeuren in een woning slechts 135 euro zouden bedragen. “Dat kon in de praktijk nog wel eens veel meer bedragen”, aldus Douma. De post binnendeuren, een klein detail van een woning, is volgens hem door de overheid waarschijnlijk niet eens opgemerkt. De NBVT had de keus om ‘de hakken in het zand te zetten of mee te gaan’. “Wij hebben uiteindelijk besloten het Bouwbesluit 2003 als uitdaging te zien die onvermijdelijk kostenconsequenties met zich mee gaat brengen.”

Vlak

Een van de bestaande eisen die aan binnendeuren wordt gesteld, is dat ze bij wisselend klimaat aan weerszijden vlak blijven in verband met tocht, brandvoortplanting, geluidsisolatie en inbraakwerendheid. Het krom­ of scheluwtrekken is inherent aan de gebruikte materialen. Bij de tot op heden gangbare deuren met een hoogte van 2115 millimeter ligt het acceptatieniveau van scheluwtrekken op 8 millimeter. Maar hoe hoger een deur, hoe groter de absolute scheluwte. Bovendien vindt de hoogtetoename bij de deuren die vanaf 1 januari 2300 millimeter meten, geheel plaats boven het slot. Hierdoor is de verwachting dat door kromtrekken bij een gelijke kromtestraal de afwijking 9,6 millimeter zal bedragen. Toch mag de 8 millimeter niet worden overschreden. Douma: “Fabrikanten moeten nu door aanpassing van de constructie meer stabiliteit in de deur brengen. Dat vergt weliswaar heel wat inspanning van de industrie, maar het is gelukt.” Voor de productie van deuren beschikken de fabrikanten volgens de NBVT over geavanceerde machines. Een enkele gewijzigde paragraaf in het nieuwe Bouwbesluit vraagt volgens Douma ook om aanpassingen tot in bijvoorbeeld Brazilië, waar veel boardplaten op maat vandaan komen. “De boardplaten worden gezaagd uit platen met standaardmaten die wereldwijd worden gehanteerd en nu niet meer voldoen in Nederland.” 

Reageer op dit artikel