nieuws

Wavin in grote problemen

bouwbreed Premium

hardenberg ­ Bouwfraude en neergaande conjunctuur zijn voor Wavin KLS reden flink in te krimpen. De producent van kunststof leidingsystemen ziet zich gedwongen het personeelsbestand met 15 procent terug te brengen tot 550 werknemers. Over het schrappen van honderd arbeidsplaatsen vindt overleg met de vakbonden plaats.

“De bouwfraude is niet de echte oorzaak van de noodzaak tot inkrimping. Wel speelt de fraudeaffaire een rol bij het tempo waarin herstel plaatsvindt. Doorslaggevend zijn de neergaande tendens in de economie en de slechte vooruitzichten”, aldus algemeen­ directeur Th. Lenders. FNV Bondgenoten meldt geschrokken te zijn van het aantal arbeidsplaatsen dat met name op de vestiging in Hardenberg dient te verdwijnen. De vakbond kondigt aan niet zonder slag of stoot akkoord te gaan met gedwongen ontslagen. Bondsbestuurder D. de Valk: “Ik accepteer geen gedwongen ontslagen. Bij Wavin is het een traditie dat mensen bij andere Wavin­bedrijven worden herplaatst. Die traditie wil ik graag in ere houden.” Volgens algemeen­directeur Lenders is ingrijpen bittere noodzaak. Het bedrijf levert over een breed veld aan bedrijven, werkzaam in de bouw. De tegenvallers bij de woningbouw, op de kantorenmarkt en infrastructurele werkzaamheden vertalen zich in minder omzet voor Wavin KLS. Daar bovenop komen nog de effecten van de ineengestorte telecomsector.

Herstelplan

“Afgelopen jaren is meer dan 10 procent van de productie weggevallen”, aldus Lenders. “In 1999 hadden we nog een volume van 53.000 ton. Dit jaar komen we uit op 46.000 ton. Ik verwacht dat de productie van de fabriek in Hardenberg de komende jaren zal schommelen rond de 47.000 ton.” In zijn herstelplan zet Lenders in op aanpassing van de productie plus rendementsverbetering van de productgroepen buizen, hulpstukken en putten. Een deel van de productie zal overgeheveld worden naar Duitse Wavin­vestigingen in Twist en Westeregeln. “Een stuk flexibiliteit heeft onze onderneming van nature nodig. De periode december/februari is voor ons laagseizoen. De bouw ligt dan stil en draineren in de landbouw is niet mogelijk”, zegt Lenders. Maar de rek is er uit. “We moeten het kostenniveau aanpassen aan de gedaalde vraag in de markt. Als de productie vermindert, denk je allereerst aan minder productiepersoneel. Maar op een gegeven moment ontkom je ook niet aan inkrimping van de indirecte afdelingen.”

Reageer op dit artikel