nieuws

Voortwormende sedimentslurper

bouwbreed

Een door wormwielen aangedreven zeebodemkrabbelaar zou met zijn zuigmond verontreinigd boorslip kunnen verwijderen rond afgedankte productieplatforms. octrooi

nummer: 1017955 houder: Boskalis, Papendrecht uitvinders: J. Eygenraam, F. Hoos

Aan alles komt een eind, dus ook aan de activiteiten van een productieplatform voor de gas­ of oliewinning in de Noordzee. Je zou zo’n constructie kunnen laten staan, eventueel als locatie voor een radio­ en tv­zender. Ook ombouwen tot searesort met luxe appartementen zou kunnen, al hoor je daar eigenlijk nooit meer wat over. Als je er helemaal niets mee doet, en dus ook geen onderhoud pleegt, verdwijnt het platform uiteindelijk in de golven. In verband met de maritieme veiligheid is het beter om een afgedankt platform te verwijderen, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Tijdens de bouw en de exploitatie is de zeebodem in de omgeving behoorlijk verontreinigd geraakt. Zelfs daarvoor al, tijdens de boringen naar gas of olie, is de aantasting van het onderwatermilieu begonnen. Op en om de boorputmond ligt een vaak metersdikke laag boorslip, de zogenoemde ‘drill cutting’, verontreinigd met olie en zware metalen. Rond het gemiddelde platform ligt ook een keur aan voorwerpen, uiteenlopend van kabels en kettingdelen tot wegeslipt gereedschap. Onder water schijn je naast een platform zelfs complete containers te kunnen aantreffen. Octrooi 1017955 betreft ‘een inrichting voor het verwijderen van sedimentmateriaal van een waterbodem’. Het gaat om een door wormrollen aangedreven voertuig, uitgerust met een zuigmond en speciale ‘verwijderingsmiddelen’. Het baggervoertuig wordt neergelaten aan een van de bovenbouw van het platform uitstekende uithouder, waardoor het van buitenaf onder steunconstructie van het platform kan kruipen. Het zou eventueel ook vanaf een schip of ponton kunnen, maar gebruik van het nog niet verwijderde platform lijkt op de stormachtige Noordzee handiger en bedrijfszekerder.

Kantelbaar

De wormrollen of ­wielen zitten aan de zijkant van het lage chassis en zijn voorzien van tegengestelde schroeven die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bediend. Ze zijn draaibaar gelagerd in onafhankelijk van elkaar scharnierbare uithouders, waardoor ze kantelbaar zijn en naar believen onder of boven het chassis kunnen uitsteken. Aan de voorzijde zitten spuitmiddelen en drie graafrollen. De twee buitenste zijn cilindrisch uitgevoerd en maken een scherpe hoek met het chassis. De middelste graafrol zorgt er door zijn speciale vormgeving voor dat het baggervoertuig niet zo makkelijk vastloopt op de wat grotere onderwaterobjecten. Achter de graafrollen zitten zuigkamers met instelbare doorstroomopeningen, die uitkomen in een centrifugaal­ of axiaalpomp die het opgezogen sediment via een flexibele persleiding doorgeeft naar boven. Voor de afvoer zorgt een bij het platform afgemeerd schip. Naar verluidt is de verontreiniging rond recent opgeleverde platforms door de strengere regelgeving veel en veel minder, maar voorlopig staan er in de Noordzee nog voldoende probleemgevallen. Het zal onder meer afhangen van het milieubewustzijn van overheid en platform­exploitanten of het Boskalis­ontwerp ook werkelijk zal worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel