nieuws

Vermindering lastendruk te ambitieus

bouwbreed Premium

den haag ­ Het plan van aanpak om de administratieve lastendruk te verlagen is een stapje vooruit, maar het had wel wat ambitieuzer gemogen. Zo reageert werkgeverskoepel VNO­NCW. De doelstelling van 25 procent reductie van de lastendruk zal zeker in de bouw niet worden gehaald.

Paars II heeft de eerste stap gezet op de lange weg naar verlichting van de administratieve lastendruk. Dat kabinet wilde in 2002 een reductie bereiken van 25 procent ten opzichte van de druk in 1994. Dat is bij lange na niet gehaald. Slechts 8 procent verlichting heeft het bedrijfsleven gekregen. Het demissionaire kabinet kwam met de doelstelling 25 procent minder lastendruk in 2006. Maar ook dat wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. De doelstellingen per departement komen niet verder dan een reductie van 18 procent voor de totale rijksoverheid.

VROM

Naar het zich laat aanzien zal de bouw nog minder profiteren van de vermindering van de administratieve lastendruk. Het voor de bouw zo belangrijke ministerie van VROM dat het bedrijfsleven zo’n 2 miljard kost aan lasten, behoeft maar 15 procent reductie te realiseren. Daarbij gaat het ook nog eens om niet meer dan een inspanningsverplichting. Ook zijn de cijfers niet concreet onderbouwd. Het ministerie van Economische Zaken gaat nu eerst de zogenoemde nulmetingen afronden op die departementen die nog niet alle administratieve lasten in beeld hebben gebracht. Daarbij gaat het ondermeer om VROM dat de kosten van de bouwregelgeving nog moet precisiëren. Vervolgens wil EZ kijken waar nog verder de lastendruk kan worden teruggedrongen om alsnog de beoogde 25 procents­doelstelling te halen. Het ministerie wil ondernemers meer betrekken door hen te vragen waar de grootste ergernissen liggen. Daartoe richt EZ een klankbordgroep bestaande uit ondernemers op. Daarnaast zullen enkele bedrijven worden geselecteerd als modelbedrijven. Daardoor kunnen de effecten van de operatie vermindering lastendruk op microniveau worden gemeten. EZ wijst erop dat een belangrijke oorzaak van de tegenvallende reductie van de administratieve lasten te wijten is aan de omvangrijke toename van nieuwe regelgeving. Zonder daar strak te sturen op het voorkomen van te veel lasten zal volgens minister Hoogervorst van EZ de doelstelling van 25 procent nooit worden gehaald. Ook moet Europese regelgeving en de implementatie ervan in nationale wetgeving beter worden gescreend op toenemende lastendruk. Secretaris economische zaken van VNO­NCW P. Janssen noemt het plan van aanpak “een stap vooruit”. Helemaal tevreden is hij echter niet. Door meer te werken met zelfregulering en door minder ruimhartig Europese regels in nationale wetgeving om te zetten, kan veel meer worden gewonnen. Ook zouden lagere overheden wat hem betreft wel wat steviger onder druk mogen worden gezet.

Reageer op dit artikel