nieuws

Sociaal akkoord blijkt toch haalbaar

bouwbreed

den haag ­ Vakcentrales en werkgeversorganisaties zijn bereid de lonen volgend jaar slechts beperkt te laten stijgen. Daarmee is een sociaal akkoord met het kabinet toch haalbaar geworden.

De sociale partners werden het er vrijdag over eens dat de lonen volgend jaar niet meer dan 2,5 procent mogen stijgen. Dat is gelijk aan de geschatte inflatie voor 2003. Wel blijft er ruimte voor cao­afspraken over een eenmalige extra uitkering bij bedrijven en sectoren die wel goed draaien. De sociale partners stellen wel dat hun afspraken vallen of staan met de vraag of het kabinet bereid is concessies te doen op gebieden als spaarloon en de pensioenen. Twee weken geleden liep het overleg tussen kabinet en sociale partners over een meerjarig centraal akkoord vast. De onderhandelingen richten zich nu op een eenjarig akkoord, dat volgende week donderdag tijdens het Najaarsoverleg tot stand moet komen. De vakbeweging vraagt extra maatregelen van het kabinet, zodat werknemers er door de loonmatiging niet in koopkracht op achteruit gaan. De bonden willen dat het spaarloon in stand wordt gehouden, de arbeidskorting voor werkenden omhoog gaat, minima een extra steuntje in de rug krijgen en gesubsidieerde arbeid (Melkerbanen) behouden blijft.

Positief

De werkgevers benadrukken dat pensioenfondsen meer tijd moeten krijgen om hun zaakjes op orde te brengen. Ook moet het kabinet over de brug komen met lastverlichting voor ondernemers. Het kabinet heeft eerder al 500 miljoen euro lastenverlichting via de ww­premies toegezegd in ruil voor loonmatiging. Minister Hoogervorst van Financiën en zijn collega De Geus van Sociale Zaken reageren positief op de afspraak van werkgevers en werknemers om de lonen volgend jaar met niet meer dan 2,5 procent te laten stijgen. Hoogervorst liet doorschemeren dat het kabinet niet veel extra’s heeft te bieden. Als de sociale partners meer geld willen voor de spaarloonregeling, kan een deel van het voor lastenverlichting gereserveerde geld daarvoor gebruikt worden, zei hij. (anp)

Reageer op dit artikel