nieuws

‘Slechte stroom’ en infrastructuur vergroten vraag naar noodstroom

bouwbreed Premium

den haag ­ De markt voor noodstroomvoorzieningen vertegenwoordigde vorig jaar een waarde van 5,31 miljard euro. Volgens marktanalist Frost & Sullivan gaat er in 2007 voor zo’n 6,31 miljard euro in om.

Frost & Sullivan leerde dat toenemende opslag van elektronische gegevens de vraag naar kleinere servers vergroot. In het verlengde daarvan schaffen bedrijven veelal ook kleinere noodstroomvoorzieningen aan. Uitbreiding van netwerken en stijgende kantoorhuren stimuleren de vraag naar kleinere voorzieningen. Technologie als de derde generatie draadloze voorzieningen, internet met hoge snelheid en draadloze landverbindingen bevorderen de afzet van noodstroomvoorzieningen extra. Voor de korte termijn rekenen de onderzoekers met nieuwe investeringen in dergelijke systemen, omdat bedrijven na een periode van bezuinigingen toe zijn aan nieuwe bestedingen. Ondernemingen investeren ook in vervanging van servers en verbetering van netwerken en andere apparatuur om langs elektronische weg zaken te kunnen doen. RWE Solutions Nederland uit Schiedam levert noodstroomvoorzieningen van RWE Piller uit het Duitse Osterode. Volgens het bedrijf neemt de kwaliteit van het openbare elektranet aanzienlijk af door onder meer de liberalisering.

Kettingreactie

De energieleveranciers kunnen minder in hun technische voorzieningen investeren omdat een flink deel van het budget aan het winnen van klanten opgaat. Door de krappe financiën plegen ze ook minder onderhoud. Daardoor ontstaan steeds vaker storingen als korte onderbrekingen, schommelingen in spanning en frequentie en hogere harmonischen. De meeste storingen duren volgens RWE Solutions ruim genomen 10 tot 100 milliseconden. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij een spuitgieterij voor kunststoffen schetst het Duitse moederbedrijf een kettingreactie aan storingen die ontstaat door een spanningsval van 20 procent die zo’n 100 milliseconden duurt. Met de plaatselijke energieleverancier installeerde RWE Piller een mobiele conditioneerder voor 1100 kilovoltampère. Het systeem schoont de inkomende spanning en overbrugt maximaal 15 spanningsloze seconden. Spanningshalveringen vangt de installatie minimaal 30 seconden op, terwijl een spanningsvermindering van 30 procent zo’n 10 minuten wordt gecompenseerd. Deze Piller Uniblock­T is opgebouwd uit een mechanisch systeem met vliegwiel, redundant uitgevoerde thyristor converter, synchrone borstelloze motor/generator­combinatie en koppelspoel. Het systeem is ondergebracht in een container van 6,55 bij 2,7 meter en weegt 20 ton. Het vliegwiel is magnetisch ontlast en redundant gelagerd. Het systeem levert 1650 kilowatt bij 1800 tot 3300 toeren per minuut en kan maximaal 2 spanningsloze minuten overbruggen.

Aggregaat

Dat laat voldoende tijd om bij een langer durende uitval een dieselaggregaat te starten. Het systeem voorkomt snelle starten die de levensduur van de dieselmotor bekorten. Zo’n 75 procent van de energie die in het vliegwiel is opgeslagen wordt nuttig gebruikt. De nullastverliezen bedragen 10 kilowatt. De vliegwielinstallatie beslaat een vloeroppervlak van 1,5 vierkante meter. Het totale gewicht bedraagt 6000 kilo waaraan de rotor 2900 kilo bijdraagt. De wikkelingen van de gecombineerde motor/generator zijn gescheiden in een gemeenschappelijke stator ondergebracht. De energie wordt tussen de windingen van de stator overgedragen als in een roterende transformator. De veld­ en dempingswikkelingen van de rotor bepalen het voltage, corrigeren de arbeidsfactor en filteren de hogere harmonischen weg. De koppelspoel compenseert storingen in de elektriciteit en zorgt dat storingen die in de bedrijfsinstallatie ontstaan niet aan het openbare net worden doorgegeven. Verder beperkt hij de sterkte van kortsluitstromen tot iets minder dan tweemaal de nominale stroomsterkte. De Uniblock­T corrigeert doorlopend spanningsschommelingen van min 20 tot plus 15 procent met een rendement van zo’n 97 procent. Het systeem verdraagt 100 procent niet­symmetrische belasting en kortsluitstromen tot veertienmaal nominaal. De kosten van een Uniblock­T belopen die van een accuvoorziening. Liberalisering zorgt voor afname van kwaliteit openbare net

Reageer op dit artikel