nieuws

Schorsen ambtenaren funest voor enquête

bouwbreed Premium

den haag ­ Het op voorhand schorsen van ambtenaren tijdens het parlementaire onderzoek naar mogelijke bouwfraude is funest. De bemoeienis van justitie middels strafrechtelijk onderzoek kan een onafhankelijke benadering dwarsbomen waarmee de ambtenaren bij voorbaat al in het verdachtenbankje zijn beland. Prominent CDA­kamerlid Theo Meijer neemt zelfs het woord verkrachting in de mond.

  De oud­voorzitter van de Bijlmer­enquête vindt dat Marijke Vos de openbare verhoren en de enquêtecommissie op een goede manier leidt. Zij heeft een aantal malen met Meijer gesproken. Een maand voor het verschijnen van het rapport van de enquêtecommissie zet hij in een interview met Cobouw uiteen hoe hij denkt over de bouw en trekt parallellen met de Bijlmer­enquête. Meijer maakt zich boos over de manier waarop justitie de enquêtecommissie in de wielen rijdt. “Het schorsen van ambtenaren tijdens de parlementaire enquête verkracht de invloed”, zegt Meijer. Voor de enquête was al gewaarschuwd voor het door elkaar lopen van de onderzoeken van de kartelpolitie, justitie en het parlement. Volgens de CDA’er had justitie moeten wachten op de rapportage van Vos over het functioneren van de hele overheid, omdat hij het oordeel daarover een taak vindt van de Kamer. De commissie onderzoekt immers ook de rol van de ambtenaren op alle niveaus en de werkverhoudingen binnen de ministeries. “Pas als sprake is van bewuste fraude moet je overgaan tot vervolging”, vindt hij. Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst stelden respectievelijk drie en één medewerker op non­actief. Het ministerie van VROM heeft inmiddels al een onderzoek ingesteld naar de hele Rijksgebouwendienst. Justitie onderzoekt nog tien ambtenaren vanwege mogelijke corruptie.

Respect

Hij heeft waardering voor maar ook kritiek op voorzitter Vos. Zo had hij liever gezien dat zij de getuigen wat meer respect betoonde door op hen af te gaan om de hand te schudden, in plaats van te wachten tot ze naar haar kwamen. Hij vindt dat niet verkeerd, maar deed het zelf anders. Meijer sprak met Vos over de invulling het voorzitterschap. Hij raadde haar aan het werk in stilte en concentratie te doen en zoveel mogelijk afstand te nemen van de hectiek van het dagelijkse kamerwerk. Hij adviseerde ook om driekwart van het rapport al af te hebben voor het begin van de openbare verhoren. “Getuigen moeten de feiten bevestigen. Je hebt feitenmateriaal gevonden, maar kunt niet zelf bevestigen dat het zo is, dan zoek je iemand die daarover een uitspraak kan doen”, aldus Meijer. Hij had zelf twee keer in een voorgesprek bij de Bijlmer­enquête het advies opgevolgd om meerdere getuigen te zoeken. Het is onduidelijk wat Vos heeft gedaan. Zij heeft in elk geval van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) te horen gekregen dat ze beter niet voorzitter Deetman, maar de inhoudelijke deskundige kon vragen. Dat advies volgde ze niet op. De CDA’er oordeelt daar niet over. “De commissie bepaalt wie ze hoort en kan zich hooguit laten overtuigen”, aldus Meijer.

Reageer op dit artikel