nieuws

‘Rekenvergoedingen moeten terug in de bouw’

bouwbreed Premium

Van onze parlementaire redactie den haag ­ De rekenvergoedingen moeten wellicht terug in de bouw. Daarmee denkt oud­voorzitter Theo Meijer van de Bijlmer­enquête in de  toekomst opzetjes en illegale vooroverleggen te voorkomen.

  Het aloude vergoedingensysteem brengt volgens het CDA­kamerlid meer zekerheden terug in de bouwwereld. Het zou volgens hem één van de conclusies van de enquête moeten zijn. Hij betwijfelt echter of dat er ook uitkomt. Meijer hoopt dat de enquête niet tot meer regelgeving leidt. Bestaande regels moeten misschien wel ingrijpend worden gewijzigd, omdat ze niet bij deze tijd passen. “De Kamer moet goed kijken of de huidige regels nog wel toegesneden zijn op de manier van werken van de bouw en de wereld daaromheen. Misschien zijn ze achterhaald”, stelt hij. Voor de ministeries is ook een taak weggelegd in de oplossing van de bouwfraude. Zij moeten volgens Meijer nog eens goed naar hun personeelsbeleid kijken. “De koninkrijkjes bij de verschillende ministeries moeten worden doorbroken”, zegt hij. Het regelmatig rouleren van baan hoort daarbij, evenals het vervangen van de top eens in de vijf jaar. Nu al staat vast dat oud­aannemer D. Terlingen in de bouwenquête heeft gelogen over lekkende ambtenaren. Dat blijkt immers uit een intern rapport van het ministerie van VROM. Ook Meijer kende getuigen die niet de waarheid spraken bij de. Zijn enquêtecommissie deed aangifte bij justitie van drie gevallen van meineed, maar pas na het verschijnen van het rapport. Eerst het schrijven van het rapport en dan pas actie ondernemen is volgens de parlementariër de koninklijke weg. Overigens staat voor de CDA’er als een paal boven water dat alle partijen die met de bouw te maken hebben gehad aan de illegale werkwijze deelnemen.

Boter

“Iedereen die met het onderwerp te maken heeft gehad, heeft boter op zijn hoofd”, zegt Meijer een maand voor het verschijnen van het rapport van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Over de ongeoorloofde prijsafspraken en het bijbehorend vooroverleg is hij stellig. “Het is een algemeen verschijnsel, maar in welke omvang het voorkwam wisten we niet tot  de openbare verhoren. Het was zelfs een soort automatisme.” De enquête moet het einde betekenen van dat automatisme. Het heeft daarmee consequenties voor de bouw, maar ook voor de politiek. Korthals heeft informatie over de schikking in de Schipholtunnel niet aan de Tweede Kamer doorgegeven en kreeg daarom veel kritiek. Het kamerlid in hart en nieren heeft na het debat over het rapport van de Bijlmer­enquête serieus overwogen uit de politiek te stappen. Hij was de politieke spelletjes zat, om de regering per se in het zadel te houden. Hij is niet teleurgesteld in het feit dat er geen minister over zijn enquête is gestruikeld. Hij kan zich niet vinden in de manier waarop toenmalig premier Kok zich persoonlijk met de kamerbehandeling bemoeide. Als de conclusies van de commissie waren overgenomen, was hij zijn twee vice­premiers kwijt geweest en was het kabinet gevallen. “Als de Kamer het ultieme onderzoeksmiddel inzet, namelijk de enquête, dan mogen partijpolitieke overwegingen geen rol spelen bij het oordeel”, stelt Meijer. Toen dat dus in zijn geval wel gebeurde, voelde hij zich aangevallen en geloofde hij niet meer in de politiek. Partijpolitieke afwegingen verwacht hij echter niet rond de parlementaire enquête bouwnijverheid. “Dit onderwerp speelt geen rol in de verkiezingen”, voorspelt hij. Momenteel is de strijd om de stemmen al in volle gang. Dat was ook zo toen Vos met haar commissie begon aan het onderzoek naar bouwfraude. “De personele bezetting was daardoor lastig. Een aantal leden werd vervangen en dat is niet goed voor de eenheid in de commissie”, stelt Meijer. Toch had het werken in verkiezingstijd voor de commissie van Vos zijn inziens ook voordelen. Zo konden de leden in alle rust hun werk doen. De verkiezingen en de strubbelingen binnen de LPF leidden de aandacht af van de werkzaamheden van de commissie.

Boek

Het kamerlid heeft het druk met de voorbereidingen voor het schrijven van een boek over zijn ervaringen tijdens de. Toch gaat hij het rapport van de commissie dat op 12 december verschijnt zeker lezen. Hij durft niet te gissen naar conclusies en aanbevelingen van Vos, omdat er naar zijn smaak veel open einden zijn gebleven na de openbare verhoren. Hij vindt het onderzoek naar enkele specifieke projecten een bewuste, maar voor de hand liggende keuze. De commissie wilde de structuur van de algehele bouwwereld blootleggen maar Meijer twijfelt of aan de hand van enkele projecten die algemene trend hard te maken is. ‘Overheden moeten goed naar hun personeelsbeleid kijken’

Reageer op dit artikel