nieuws

‘Puur bouwen genoeg voor boterham’

bouwbreed

groenekan ­ Een pure bouwer moet ook een goede boterham kunnen verdienen. Met deze woorden gaf BAM NBM­bestuurder N. de Vries aan dat de laagste prijs als gunningscriterium niet hetzelfde is als marktwerking.

“De overheid verkondigt het credo van de vrije marktwerking, maar maakt zich zorgen als die marktwerking ook werkt en er een gezond evenwicht komt tussen vraag en aanbod. Dit lijkt toch op: er is marktwerking als de prijzen dalen, maar als de prijzen stijgen, is er geen marktwerking”, zei De Vries. In zijn visie worden aanbiedende partijen geprikkeld voortdurend te zoeken naar kostenbesparende productie en productiviteitsverhoging. Als tenminste de markt, de plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen, werkt. En dat kan slechts als er een evenwicht is. “Sommigen zoeken andere wegen om aan deze wet en noodzaak te ontkomen; voorwaartse, achterwaartse en zijwaartse integratie. Hoewel dit aspect in de ontwikkeling van het beleid bij ons concern zeker niet wordt verontachtzaamd, ga ik er vanuit dat ook met bouwen alleen een boterham is te verdienen”, kwam De Vries voor de pure aannemers op. Hij bleek zich behoorlijk gestoord te hebben aan opmerkingen dat er slechts van marktwerking sprake zou kunnen zijn als er voldoende aanbieders meedingen. “Als de sector bouw wordt vergeleken met andere bedrijfstakken, en dat prediken velen, dan moeten we toch gewoon vaststellen dat een keuze uit drie tot vijf aanbieders volstrekt normaal is. Als we in Nederland zover zijn, heeft geen bouwer behoefte aan een congres over aanbesteden in de toekomst, vindt Cobouw met moeite bouwondernemers die een voordracht willen houden en zit de zaal vol met aanbesteders”, grapte De Vries over het feit dat geen opdrachtgever bereid was gevonden te spreken op het congres.

Evenwicht

Voor de toekomst zag hij ruwweg twee scenario’s. De eerste is een markt waarin de aanbieders elkaar stuk concurreren waardoor scherpe ondernemers het uithouden en andere creperen. Opportunisme, gerommel en gerotzooi liggen op de loer. De bouw houdt op te bestaan. Er is weinig koren en veel kaf. Of er ontstaat een gezond evenwicht op de markt. Partijen kunnen evenwichtig met elkaar onderhandelen over eindproduct, projectcondities en tijd, prijs en kwaliteit. Maar “it takes two to tango”. “Zonder innovatieve opdrachtgevers geen innovatieve opdrachtnemers”, aldus De Vries.

Reageer op dit artikel