nieuws

Noord­Holland steunt randmeer Wieringen

bouwbreed

HAARLEM ­ De komst van een zoet randmeer bij Wieringen is weer een stap dichterbij gekomen. Gedeputeerde Staten van Noord­Holland zijn voor het randmeer en stellen 29 miljoen euro beschikbaar.

Het randmeer, een brede waterscheiding tussen het voormalige eiland Wieringen en de Wieringermeer, maakt van Wieringen weer een eiland. Dit versterkt de bestaande landschaps­ en natuurwaarden en biedt nieuwe kansen voor toerisme, recreatie, cultuurhistorie en landbouw. Provinciale Staten beslissen op 13 januari over de provinciale bijdrage. In totaal worden de kosten van de aanleg van het randmeer geraamd op 116 miljoen euro.

Reageer op dit artikel