nieuws

Nieuwe kleptechniek reduceert stikstofoxide in uitlaatgas

bouwbreed Premium

den haag ­ Een ontsteking op basis van de ‘Active Valve Train­technology’ (AVT) van het Britse Lotus Engineering reduceert het aandeel stikstofoxide in het uitlaatgas met meer dan 90 procent. Het elektro­hydraulische systeem regelt het openen en sluiten van de kleppen.

Lotus verwacht binnenkort tot overeenstemming te komen met een toeleverancier en ‘een grote autofabrikant’ over de productie van AVT. Het duurt evenwel nog zo’n vijf jaar voordat het systeem op de markt komt. In de tweede helft van het volgende jaar denkt Lotus het systeem in een demonstratiewagen te kunnen tonen. Het systeem is rond het begrip ‘zelfontbranding’ opgebouwd. Bij zelfontbranding ontsteekt een restje heet gas dat van de voorgaande cyclus in de cilinder achterbleef in het nieuwe brandstofmengsel. Dat verbrandt dan langzamer dan wanneer een vonk het mengsel ontsteekt. De verbranding vindt ook op meerdere plaatsen in de cilinder plaats. Daardoor blijven pieken in temperatuur en druk uit en vermindert de vorming van stikstofoxide. Een ‘gewone’ viertaktmotor draait niet meer wanneer er meer dan 20 procent verbrandingsgas in de cilinders achterblijft. Lotus ontdekte hoe zo’n motor nog met 50 procent achtergebleven verbrandingsgas blijft draaien. Dat gebeurt met behulp van wat het Britse bedrijf ‘geregelde zelfontbranding’ noemt. Dat systeem vertraagt het vonkmoment zodat de elektrische ontsteking één van de vele ontstekingsbronnen wordt. De in­ en uitlaatkleppen blijven langer dicht zodat de druk in de cilinder oploopt. De installatie regelt hoe lang elke klep open en dicht blijft en hoever die opengaan.

Luchtstroom

In conventionele motoren bepaalt de benodigde luchtstroom voor de in­ en uitlaat de openings­ en sluitingstijden van de kleppen. Die luchtstroom is berekend voor het hoogste vermogen dat de motor kan leveren. Bij een lagere belasting verwerkt de motor echter meer lucht dan nodig is en ontstaan er dusdanige verliezen dat het rendement nagenoeg halveert. AVT optimaliseert onder elke belasting de kleptijden en spaart zo 20 tot 50 procent op het brandstofverbruik. Lotus studeert momenteel op verdere verbeteringen.

Reageer op dit artikel