nieuws

Nieuwbouw Kloosterveste heeft uitstraling van oud vestingstadje

bouwbreed Premium

assen ­ In Assen verrijst Kloosterveste, het centrum van de Vinex­wijk Kloosterveen. Het gebied wordt een toonbeeld van stedenbouwkundig meesterschap. Hier geen ‘dertien­in­een­dozijn’ rijtjeshuizen, maar een staalkaart van de Nederlandse architectuur uit diverse perioden. “Nou ja”, relativeert projectleider J. Strijker. “De nadruk komt enigszins te liggen op de bouwstijl uit de jaren dertig.”

Daarvoor is gekozen omdat onderzoek uitwees dat woningen die in die periode werden gebouwd, nog steeds erg populair zijn. “Degelijke woningbouw en een duidelijke sociale structuur kenmerken de wijken uit die tijd en dat zijn twee aspecten die wij ook nastreven”, vertelt wethouder Th. Verdegem (ruimtelijke ordening). Kloosterveste wordt de blikvanger van Kloosterveen. Doordat er verschillende bouwstijlen te vinden zijn, zal het gebied de uitstraling hebben van een oud vestingstadje. Er komen in totaal zo’n zeshonderd huizen. Hiervan is ongeveer de helft grondgebonden terwijl de andere helft gestapeld is. “De grondgebonden woningen”, zo staat in het masterplan, “kunnen in verschillende vormen worden uitgevoerd: geschakeld, (half­) vrijstaand, aan een hof, praktijk­ en atelierwoningen.” De meeste huizen krijgen een tuin. De gestapelde woningen komen in het midden van Kloosterveste. Ze liggen grotendeels boven de voorzieningen, die in het centrumgebied een bijzondere rol spelen. “Het winkelcircuit”, zo vermeldt het masterplan, “biedt ruimte aan circa veertig winkels in verschillende afmetingen, in de food­ en nonfoofdsector, dienstverlening en horeca.” Aan de achterkant van de winkels blijft voldoende ruimte over voor toekomstige uitbreidingen. In de directe omgeving van de winkels komen onder meer scholen, een sportcentrum, een bibliotheek en een wijkcentrum. “Zo ontstaat een stedelijk centrumgebied waarin een combinatie van een bezoek aan de verschillende voorzieningen voor de hand ligt”, aldus het masterplan. Het moet een ontmoetingsplek worden voor de bewoners, zegt Strijker: “En natuurlijk komt er ook voldoende parkeerruimte. Het wordt een stadsdeel waar van alles gebeurt, zodat de bewoners zich er sterk bij betrokken zullen voelen.” Bij het aantrekken van een projectontwikkelaar en een aannemer voor Kloosterveste ging het gemeentebestuur niet over een nacht ijs. De selectieprocedure leverde zestien geïnteresseerde consortia op, waarvan er twaalf niet door de eerste ronde kwamen. Van het kwartet dat overbleef, kwam het complete plan van aanpak van BAM NBM Vastgoed in combinatie met ING Vastgoed Asset Management BV en PMS Vastgoedontwikkeling BV als beste uit de bus. De partijen investeren zo’n 170 miljoen euro in het gebied. “De interesse voor een woning in Kloosterveste is nu al groot. Vooral in de regio zijn veel belangstellenden”, vertelt wethouder Verdegem. Inmiddels is in de wijk in aanbouw ook een tijdelijk gezondheidscentrum gevestigd waar twee huisartsen werken. Een tandarts heeft ook al interesse getoond. De wijk Kloosterveen, inclusief Kloosterveste, moet in 2010 zijn voltooid. Daarna is het niet de bedoeling dat er nooit iets aan de buurt zal veranderen. Integendeel. Op toekomstige ontwikkelingen moet kunnen worden ingespeeld. Strijker: “De huizen zijn eenvoudig aan te passen aan veranderende woonbehoeften. De manier waarop mensen willen wonen, zal in de loop der jaren veranderen. Daar ontkom je niet aan, dus kun je maar beter huizen bouwen die zonder al te grote ingrepen kunnen worden aangepast.”

Reageer op dit artikel