nieuws

Modulaire weg wacht op praktijkproef

bouwbreed Premium

son ­ Na een omvangrijke test waarbij het modulair prefab beton wegenbouwsysteem Modieslab uitvoerig werd getest, kwamen slechts twee punten voor verbetering naar voren. Nu de eerste testfase voorbij is, wacht de praktijkproef op de A50 waarover nu op technisch niveau afspraken worden gemaakt.

Modieslab ofwel modulair intelligent energieslab is een bouwmethode voor de aanleg van wegen met modulaire onderdelen van geprefabriceerd beton en is ontwikkeld in een samenwerkingsverband met Arcadis Infra, Betonson en Heijmans Speciale Technieken. Het was een van de vier aangewezen concepten die in aanmerking kwam voor een pilot in het kader van het programma van Rijkswaterstaat ‘Wegen naar de toekomst’ in 2001. Na de testserie van 250.000 cycli met een 7,5 ton zware wiellast bij hoge temperaturen zijn de eerste resultaten bekend. Volgens S. Poot, hoofd innovatie Betonson, zijn komt Modieslab eigenlijk maar op twee punten voor verbetering in aanmerking komen. “Er is sprake van licht materiaalverlies waardoor het noodzakelijk is de toplaag elke 50.000 kilometer te stofzuigen en het hoge geluidabsorberende vermogen gaat ten koste van de sterkte van de toplaag.” De bovenste laag bestaat uit een 15 millimeter dikke laag zeer open beton (zob) waarin gebroken fijn kwartsiet is opgenomen. “De betonplaat wordt op zijn kop gemaakt. Bij het verdichten komen de kwartsiet korreltjes op hun kant te liggen. Dat maakt het oppervlak zeer stroef en geeft bovendien een grote geluidsreductie.” Onder de toplaag zit een tweede laag zob met een dikte van 35 tot 55 millimeter met grof gebroken grind als korrelmateriaal. Om te voorkomen dat de derde laag door de open lagen zakt, gebruikt Betonson zelfverdichtend beton. De ruimte tussen de korrels van de toplaag varieert van 3 en 5 millimeter. Alleen op de raakvlakken zitten ze met cementlijm en polymeer aan elkaar vast. De nadelen die naar voren zijn gekomen zijn een direct gevolg van de ‘scherpe’ bovenkant van het Modieslab in combinatie met de open structuur. Met materiaalverlies is een gevolg van het losrijden van de cementhuid en de toppen van het kwartsiet.

Toplaag

De verbetering die Poot nu voorstaat is een aanpassing van de toplaag. “We hebben nu berekend dat als we het kwartsiet vlakker in de toplaag brengen de geluidsabsorptie weliswaar daalt, maar nog altijd ruimschoots voldoet aan de eisen. Bovendien komt het de sterkte ten goede.” Volgens Poot gaat een weg van geprefabriceerd beton met een zob­toplaag 25 jaar mee en is zettingsvrij. “Dat houdt wel in dat de weg moet worden onderheid.” Nadeel is dat beton door zijn open en brosse structuur gevoelig is voor vorst. “Het wegsysteem is daarom aangesloten op een warmtesysteem waarbij leidingen in de wegdelen zijn opgenomen. Dit maakt het mogelijk om in de zomer de wegdelen te koelen en in de winter op te warmen met de opgevangen en opgeslagen warmte.” Op het proeftraject functioneert het warmtesysteem volgens Poot uitstekend. Ondanks de handicap van een hoog prijsniveau ziet Poot een goede toekomst voor Modieslab. “In Engeland hebben ze het systeem al doorgerekend en zien ze dat Modieslab onder meer vanwege de duurzaamheid lonend kan zijn.” Poot wijst daarbij op de voordelen ten opzichte van asfaltwegen. “Brand heeft veel minder nadelig effect op de betonnen elementen en voor zover de wegdelen beschadigd zijn, zijn ze eenvoudig te vervangen.” Volgens hem heeft zob bovendien een groter geluidsreducerend vermogen. De pilot was beperkt tot een proeftraject van ruim 100 meter waarbij de maximumsnelheid van vrachtverkeer niet boven de 80 kilometer per uur kwam. Vanwege de hoopgevende resultaten volgt een nieuwe proef op een deel van de A50 waarvoor op dit moment volgens Poot ‘op technisch niveau’ gesprekken plaatsvinden.

Reageer op dit artikel