nieuws

Infrawerken lopen te vaak vertraging op

bouwbreed

amsterdam ­ De trage oplevering van infrastructurele projecten door een te optimistische inschatting van de besluitvormingstijd brengt wegenbouwers aan de rand van het faillissement. Brancheorganisatie Vianed stelt vast dat bedrijven buiten hun schuld in grote problemen komen en vreest dat tal van ondernemers de strijd niet meer kunnen volhouden.

Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid blijkt dat tussen 1997 en 2002 in de Meerjarenprogramma’s Infrastructuur en Transport (MIT) sprake is van 186 vertragingen. Voor de periode 2002­2006 kent het infrastructuurfonds voor de uitvoering van projecten een tekort van 1,8 miljard euro. Het EIB vindt een betere afstemming tussen gewenste projecten en financiële middelen noodzakelijk. Het instituut noemt de verhouding tussen het aantal projecten in voorbereiding en de voor uitvoering beschikbare middelen scheef. In de periode 1997­2002 liepen twintig projecten meer dan twee maal vertraging op. Tussen 1998 en 1991 daalden de keren oponthoud van 41 naar 22 keer per jaar. In 2002 verminderde de greep weer en liepen 46 projecten vertraging op. Aan de positieve zijde van de balans staan 72 projecten die eerder konden worden opgeleverd. De vertragingen komen vooral voor bij projecten ten aanzien van regionale wegenbouw en het openbaar vervoer. In driekwart van de gevallen is het westen van het land getroffen. Het EIB verbaast zich dat zelfs wegenbouwers van projecten die in de Nota samenwerken aan bereikbaarheid uit 1996 het stempel versnelde uitvoering kregen, zich de tanden stuk bijten op de planning. De ontsluiting van Vinex­locaties en de railinfrastructuur uit het Tweede Tactische Pakket blinken ook al niet uit door voorspoedige opleveringen. De infrastructurele vertragingen hebben tot gevolg dat in het westen van het land vele bereikbaarheids­ en leefbaarheidsdoelstellingen niet gehaald worden. De werken worden dikwijls gerealiseerd op Vinex­locaties of maken deel uit van het Bereikbaarheidsinitiatief Randstad. In de planfase wordt volgens het EIB te optimistisch aangekeken tegen de tijd die nodig is voor procedures en besluitvorming. De inpassing van de projecten roept vaak weerstand op in reactie op de gehaaste planvorming aan het begin van het traject.

Grote zorgen

H. Dragt van Vianed zegt zich grote zorgen te maken over het oponthoud in de meerjarenprogramma’s. “Het MIT wordt door de aannemingsbedrijven gezien als een van de meer betrouwbare grote projectenprogramma’s. De sector komt door de vertragingen onder nog zwaardere druk te staan.” Dragt signaleert dat het werkaanbod al langere tijd geen positief beeld laat zien. Niet alleen stellen gemeenten opdrachten uit om na de jaarwisseling gebruik te kunnen maken van het btw­compensatiefonds, ook is rekening te houden met Haagse besluiteloosheid tot na de nieuwe verkiezingen. “In hun strijd om continuïteit te realiseren zijn de aannemingsbedrijven in een ongekende prijzenslag terecht gekomen. Vianed is bang dat te veel bedrijven het niet kunnen volhouden. Daardoor valt niet alleen de voor de toekomst broodnodige kennis van goed opgeleide medewerkers weg maar zullen ook onnodige maatschappelijke kosten door faillissementen en ontslagen gemaakt moeten worden.”

‘Betere afstemming tussen projecten en financiële middelen noodzakelijk’

Reageer op dit artikel