nieuws

Gelderland rekent af met bouwbeleid Pronk

bouwbreed Premium

arnhem ­ Kwaliteit, niet kwantiteit, wordt de leidraad bij het woningbouw­ en bedrijfsterreinenbeleid in het Rivierengebied. Met de nieuwe aanpak rekent de provincie Gelderland af met de ‘strakke rode lijnen’ van Pronk, die precies aangaven waar en hoeveel mocht worden gebouwd.

De nieuwe uitgangspunten voor bebouwing, bundeling en inbreiding boven uitbreiding, zijn het resultaat van het experiment ‘Eén lijn voor kwaliteit’, waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. Op basis van landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden kwaliteitscontouren rondom kernen getrokken. Tussen de kernen en de kwaliteitscontouren liggen ‘zoekgebieden’. Gemeenten mogen hier in overleg woningtypen realiseren waar behoefte aan is, zonder zich strikt te houden aan een vooraf gesteld aantal woningen. Het experiment is volgens Th. van Hummel, senior beleidsmedewerker bij de provincie, dé oplossing voor het zogenaamde contingent, dat provincies en gemeenten al lange tijd dwars zit. “Bebouwing ging altijd door, ook al was het kwalitatief een waardeloos project. Vervolgens werd een mooi plan afgekeurd simpelweg omdat het contingent op was.” Bebouwing zal vooral plaatsvinden in de aangewezen stedelijke gebieden Tiel, Culemborg, Druten, Geldermalsen en Zaltbommel, maar ook kleine kernen krijgen meer vrijheid.

Breuk

“Bouwen in de kleine kernen is een duidelijke breuk met het beleid van voormalig minister van VROM, Pronk”, gedeputeerde Peters van Ruimtelijke Ordening. “Met dit experiment zijn we af van de programmatische overweging van aantallen, strak langs de kernen. Geen boekhoudplanologie meer, maar sturen op ruimtelijke kwaliteit. En dat is heel anders dan Pronk voor ogen had.” Toch betekent het niet dat het hele gebied wordt volgebouwd. “Dat was de grootste angst van Pronk, maar dat gebeurt juist niet. Gemeenten moeten met een duidelijke visie kunnen aantonen waarom gebouwd moet worden.” Peters wil de uitkomsten van het experiment gebruiken voor het nieuwe streekplan, zodat deze aanpak in 2004 voor heel Gelderland gaat gelden. Met de voorbereiding daarvan is de provincie onlangs begonnen.

Reageer op dit artikel