nieuws

Bonden houden druk op Najaarsoverleg

bouwbreed

den haag ­ De vakbeweging houdt druk op het Najaarsoverleg vandaag. Op drie punten wil zij meer dan het kabinet nu biedt. Een sociaal akkoord is dus nog steeds niet zeker.

“Als er in het Najaarsoverleg van 28 november een akkoord tot stand komt, is dat niet dankzij, maar ondanks het kabinet”, zegt FNV­voorzitter L. de Waal. “Ze hebben de ene fout op de andere gestapeld. Op zaterdag beloven ze ons 550 miljoen te reserveren voor het spaarloon, de maandag erop is dat ineens 128 miljoen minder. Op vrijdag zeggen ze nog eens een nachtje te willen slapen over onze wensen en zaterdag komen ze met helemaal niets. Dat wekt toch wel erg veel irritaties bij onze onderhandelaars.” Afgelopen dinsdag hebben de sociale partners en het kabinet weer om de tafel gezeten, waarna de vakbonden nog drie heikele punten signaleerden. Zo willen zij dat het kabinet afziet van de vacaturestop en de gedwongen ontslagen onder de mensen met een gesubsidieerde baan, de Melkertiers. Daarnaast willen zij het spaarloon volledig behouden of op zijn minst meer dan nu in de kabinetsplannen zit, en een extraatje voor de langdurige minima. Die hebben mede dankzij de introductie van de euro steeds meer moeite het hoofd boven water te houden, vinden de bonden.

Bezigheidstherapie

Coördinator arbeidsvoorwaarden van het CNV Van Splunder noemde het overleg dinsdag bezigheidstherapie. “Bijpraten zonder nieuwe teksten schiet niet erg op. Twee dagen voor het Najaarsoverleg en dan nog drie zulke cruciale punten, maakt mij nog steeds niet erg enthousiast.” Tijdens het Najaarsoverleg vandaag is het de bedoeling dat er een sociaal akkoord wordt gesloten voor 2003. Daarin zou in ruil voor loonmatiging op andere fronten werkgevers en werknemers tegemoet worden gekomen door het gedeeltelijk terugdraaien van bezuinigingen en lastenverlichting. De werkgeversorganisaties zijn aanzienlijk positiever gestemd over het voorbereidende overleg. MKB­Nederland zou overigens wel graag zien dat de zogenoemde SPAK­regeling blijft bestaan. Dat is een subsidie voor werkgevers die laaggeschoolden in dienst nemen. MKB vreest dat afschaffing ertoe leidt dat laaggeschoolden werkloos worden en de kosten voor ondernemers oplopen. VNO­NCW hecht vooral aan loonmatiging en betaalbare pensioenen. Daarover zijn echter al afspraken gemaakt.

Reageer op dit artikel