nieuws

Aziatische ‘slaven’ eten en werken weer

bouwbreed Premium

willemstad ­ De bijna 250 Aziatische arbeiders van het zogeheten BOO­project op Curaçao eten en werken weer. Na toezegging van onderaannemers Jurong Engineering, hun werkgever, over uitbetaling van onterecht ingehouden bedragen op hun salaris, besloten de geplaagde bouwvakkers hun hongerstaking te beëindigen en weer aan de slag te gaan.

De arbeiders, die werken aan het Build, Own and Operate­project, waarbij de energievoorziening van de Isla­raffinaderij aanmerkelijk wordt verbeterd, hebben op Curaçao de bijnaam ‘Aziatische slaven’. Onderaannemer Jurong wordt ervan beticht hen flink te hebben uitgebuit sinds zij ruim anderhalf jaar geleden naar het Caribische eiland werden gehaald. Voor gemiddeld achthonderd euro per maand, extreem weinig op Curaçao, moeten zij minimaal zestig uur werken. Daarnaast hield Jurong een flink bedrag in voor huisvestingskosten, terwijl de Aziaten in werkelijkheid zijn ondergebracht op een manier die veel associaties oproept met de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Een onafhankelijk rapport van enkele maanden geleden was vernietigend. De sanitaire voorzieningen waren op zijn zachtst gezegd belabberd, terwijl het eten ook te wensen overliet.

Rechter

Bovendien bleek Jurong ten onrechte bedragen in te houden ter dekking van de gemaakte reiskosten van de arbeiders en werden de paspoorten van de werknemers achtergehouden. Twee maanden geleden pikten de arbeiders het niet meer en stapten naar de rechter. Die stelde hen in het gelijk en beval Jurong een bedrag van in totaal circa 700.000 euro uit te betalen. Maar Jurong, dat was ingehuurd door opdrachtgever Curaçao Utilities Company (CUC) weigerde gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter. Toen de advocaten van de Aziaten ook geen uitweg meer zagen, legden zij het werk neer, waardoor de bouw volledig stil kwam te liggen. En nog week Jurong niet. Sterker nog, het bedrijf liet de water­ en stroomtoevoer naar het barakkenkamp van zijn eigen werknemers afsluiten. In reactie waarop de Aziaten begin vorige week in hongerstaking gingen. Voor CUC was uiteindelijk de maat vol. Jurong werd onder druk gezet en gedwongen aan de verplichtingen te voldoen. Schoorvoetend werd maandag een bankgarantie afgegeven voor de verschuldigde 700.000 euro. Voor de arbeiders voldoende aanleiding om de hongerstaking te beëindigen en weer aan het werk te gaan. Het BOO­project, dat meer dan honderd miljoen euro kost, zal binnen enkele weken zijn voltooid. De Aziatische werknemers zullen daarna weer naar hun land van herkomst (Bangladesh, Indonesië en India) keren. Met het geld waar ze recht op hebben en waarvoor ze maanden hebben moeten strijden.

Reageer op dit artikel