nieuws

Verfdivisie Akzo boekt hoger resultaat door lagere kosten

bouwbreed Premium

arnhem De nettowinst van chemieconcern Akzo Nobel is in het derde kwart van dit jaar uitgekomen op 232 miljoen euro. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van de verfdivisie kwam 5 procent hoger uit.

De omzet van Akzo bedroeg 3,5 miljard euro, een lichte daling vergeleken met vorig jaar. Analisten hadden gerekend op een nettowinst van 233 miljoen euro. Volgens financieel directeur F. Fr-hlich van Akzo lijdt het concern onder zwakkere valutaís en hogere pensioenlasten. Door het slechte beursklimaat moet het Arnhemse bedrijf in het derde kwartaal een last nemen van 20 miljoen euro. “Natuurlijk hebben we ook te maken met moeilijke economische omstandigheden in voor ons belangrijke regioís”, zegt Fr-hlich. “Maar de gang van zaken bij Akzo geeft ons vertrouwen in onze verwachting dat het nettoresultaat over 2002 licht onder het vorig jaar zal uitkomen.” Het resultaat van de verfdivisie vertoonde een autonome groei van 4 procent. De omzet daalde echter met 4 procent, voornamelijk als gevolg van zwakkere valutaís. De resultaten van bijna alle activiteiten van de verftak waren hoger, door kostenbesparingen. Fr-hlich:Ý”De resultaten van decorative coatings waren aanzienlijk hoger. IndustriÎle activiteiten verbeterde, hoewel het ondernemingsklimaat zwak blijft. Bij car refinishes was de gang van zaken stabiel. Marine en protective coatings zette met name in AziÎ een uitstekende prestatie neer.”

Banen

Als gevolg van de eerder dit jaar ingezette herstructurering, verdwijnen bij de verfdivisie zoín duizend banen. Volgens Fr-hlich hebben inmiddels zevenhonderd werknemers de divisie verlaten. Akzo maakte gisteren bekend dat bij een andere bedrijfsonderdeel, Organon, driehonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. Dat moet een kostenbesparing van ongeveer 35 miljoen euro opleveren.

Reageer op dit artikel