nieuws

“Veghelaars moeten inbinden voor belang bedrijventerrein”

bouwbreed Premium

den haag – De aanleg van het bedrijventerrein Doornhoek in de gemeente Veghel is volgens de provincie Noord-Brabant noodzakelijk. Het algemeen belang dat ermee wordt gediend, dient te prevaleren boven de individuele belangen van de omwonenden, zegt de provincie.

Bij de Raad van State in Den Haag proberen de omwonenden de komst van het circa 97 hectare grote bedrijventerrein tegen te houden. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Doornhoek, dat de plannen mogelijk moet maken, is door de provincie Noord-Brabant goedgekeurd. Het voorziet in de een gemengd bedrijventerrein met een bruto-oppervlakte van ongeveer 97 hectare aan de zuidzijde van Veghel, direct ten zuidoosten van het bedrijventerrein De Dubbelen. Omwonenden vinden dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet overeenstemt met de behoefteramingen. De provincie stelt daartegenover dat er tijdig voldoende aanbod van bedrijventerrein beschikbaar moet zijn om te kunnen voldoen aan de behoefte van de gemeente en de regio.

Overlast

Aan behoefteramingen hoeft bovendien geen absoluut karakter te worden toegekend, aldus de provincie. Immers, de feitelijke behoefte kan sterk fluctueren, afhankelijk van de economische situatie. Ten tijde van de besluitvorming was de behoefte volgens de provincie voldoende aangetoond. Andere bezwaren hebben betrekking op stank- en geluidhinder. De bezwaarmakers verwachten onaanvaardbare overlast van zowel de bedrijven die zich op het terrein zullen vestigen, als van het toenemende verkeer op de N266. De Raad van State doet over circa zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel