nieuws

Ontmanteling Floriade vergt strakke planning

bouwbreed Premium

haarlemmermeer – Zondag sluit de Floriade 2002 haar deuren. Aan de Stichting Floriade de taak om het 100 hectare grote park voor 1 juli volgend jaar in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Terreinmanager Ton Aker geeft een beeld van wat er bij deze grootschalige ontmantelingsoperatie komt kijken.

Hoewel de toegangshekken vanaf maandag gesloten blijven, verwacht Aker een drukte van jewelste bij de dienstingang. Voor de terreinmanager van de Stichting Floriade, namens de werkorganisatie belast met de opbouw, het beheer en de uiteindelijke ontmanteling van het terrein, breken wederom hectische tijden aan. ‘Ik heb het net zo druk als de laatste week voor de opening.’ Aker verwacht volgende week honderden auto’s voor de slagbomen. Ruim een half jaar geleden zorgde de aanvoer van bouwmaterialen, flora en elektronische apparatuur voor filevorming, wat ook nu weer het geval zal zijn.

Stippenkaart

Om de transportstroom die de afbouw tot gevolg heeft in goede banen te leiden, is een strakke, logistieke planning opgesteld. ‘We plannen per dag. Om te kijken wie waar bezig is, hanteren we een zogenaamde stippenkaart. Daar waar veel stippen staan, zijn veel partijen bezig en ontstaan dus problemen.’ Tegelijkertijd moet er op worden toegezien dat de deelnemers niet te veel of te weinig meenemen. “We zullen zowel inkomend als uitgaand verkeer grondig moeten controleren.” De circa driehonderd inzenders zijn verplicht om hun inbreng voor 15 december te verwijderen. De Stichting Floriade heeft tot 1 juli 2003 de tijd om het 100 hectare grote terrein (‘leeg en ingezaaid’) in zijn oorspronkelijke staat aan de gemeente Haarlemmermeer over te dragen. Dat betekent dat alle aangebrachte elementen waaronder tientallen bruggen, 1,3 miljoen straatstenen, 50 kilometer kabels en leidingen in principe weer moeten zijn verwijderd.

Onduidelijkheid

De uitblijvende zekerheid over de toekomstige bestemming van het Floriadeterrein heeft echter voor de nodige onduidelijkheid gezorgd. “We weten dat we het terrein moeten opruimen, maar we weten nog niet exact wat. De gemeente werkt namelijk nog aan het eindbestemmingsplan, waarvoor vijf projectontwikkelaars zijn geselecteerd. Twee zijn er van overgebleven. Voor aanvang van de Floriade zou daar eigenlijk al duidelijkheid over moeten zijn. Het is dus allemaal een beetje aan de late kant”, concludeert de spin in het web. Bijkomende factor is dat er verschillende grondeigenaren bij zijn betrokken, wat een vertragende werking heeft. Aker: “Wij leveren het gebied op aan de gemeente, die het op haar beurt weer overdraagt aan de provincie. Uiteindelijk gaat het naar het recreatieschap dat het terrein moet beheren.”

Exploitatieverlies

De Floriade 2002 sluit vanwege het tegenvallend aantal bezoekers de deuren met een exploitatieverlies van circa 8 miljoen euro wat voor rekening van de gemeente komt. Ondanks dat het verwachte aantal bezoekers van 2, 3 miljoen mensen niet zal worden gehaald, blijft de terreinmanager optimistisch. “Het laatste weekend verwachten we nog een piek.” Desondanks voegt deze editie ook iets positiefs toe aan het gebied. De veertig meter hoge Big Spotters’ Hill, het zonnecellendak en het paviljoen van de gemeente Haarlemmermeer zullen als tastbare herinneringen blijven staan. De eindbestemming van twee laatstgenoemde bouwwerken wijkt daarmee af van de oorspronkelijke plannen. Het dak heeft een levensduur van vijftig jaar. Daarbij heeft Nuon zich verplicht om na afloop van de Floriade, de komende negentien jaar de exploitatie en beheer van de centrale op zich nemen. Jaarlijks levert het dak 3 miljoen kilowattuur natuurstroom op die de gemeente Haarlemmermeer afneemt, goed voor zo’n duizend woningen. Welke activiteiten onder het dak zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Voor het Haarlemmermeerpaviljoen zal wel een nieuwe milieu-/gebruiksvergunning moeten worden afgegeven, afhankelijk van de toekomstige invulling, wat al in een raamovereenkomst is opgenomen. Alle andere bouwwerken beschikken over een tijdelijke bouwvergunning. Aker wijst op het belang van een snelle beslissing over de toekomstige bestemming van deze gebouwen. “Als hierin publieke functies worden ondergebracht, moet je ze ook kunnen bereiken. Het verwijderen van de busoversteek met knipperlichtinstallatie bij de hoofdingang kost bijvoorbeeld 10.000 euro. Als dat later weer moet worden aangebracht, vergt dat minstens 70.000 euro.”

Nutsvoorzieningen

Aker zal zijn handen de komende maanden vol hebben aan de administratieve en logistieke werkzaamheden die bij de hele operatie komen kijken. De kosten die met de hele ontmanteling zijn gemoeid schat hij op circa 2 miljoen euro. “Alleen al het verwijderen van alle nutsvoorzieningen vergt zo’n 500.000 euro. Maar de gemeente zou ons ook van die verplichting kunnen ontslaan.” Meest ingrijpende onderdeel is volgens Aker het ‘afbreken’ van de tien geometrische eilanden van 60 bij 60 meter naast Big Spotters’ Hill. “De circa 6 meter lange damwanden zullen in tegenstelling tot de aanleg van buiten naar binnen worden ontmanteld en dat zal nu door materieel van kleiner formaat moeten gebeuren.”

Tijdelijk

Bij de meeste bouwwerken is vooraf al rekening gehouden met het tijdelijke karakter. ‘De gelaagde stad staat bijvoorbeeld op een halve meter zand met betonplaten. Het is gebouwd als een doos en dus goed te demonteren.’ Houten palen mogen tot een meter onder de grond worden afgekort. Daarnaast bevat de polder veel kwelwater. Bij het verwijderen van funderingen zullen gaten gelijk moeten worden gedicht met bentoniet. De hoeveelheid grond/zand die naar verwachting nodig is voor de herinrichting bedraagt 5000 tot 6000 kuub en ligt opgeslagen in verschillende depots rondom het park. Voor drie paviljoens met meer dan 10 kuub beton sloopafval is een sloopvergunning vereist. ‘Het werken met ÈÈn sloopafvaltransporteur scheelt alvast een hoop administratieve rompslomp.’ De tien geometrische eilanden aan de voet van Big Spotters’ Hill vormen een toevoeging die de komende maanden zal verdwijnen. Foto: Dijkstra ‘Ik heb het net zo druk als de laatste week voor de opening’

Reageer op dit artikel