nieuws

OM onderzoekt garantie Bruggebouw

bouwbreed

amsterdam – De gemeente Amsterdam wordt verdacht van ongeoorloofde staatssteun en concurrentievervalsing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar een huurgarantie voor het zuidelijke Bruggenbouw boven de ringweg A10 in stadsdeel Bos en Lommer.

Het departement kwam in actie na een klacht van Hugenholtz Project Groep in Naarden. Volgens projectontwikkelaar JB. Th. Hugenholtz kan de wijze waarop het Gemeentelijk Grondbedrijf Multi Vastgoed afgelopen zomer heeft aangezet tot bouwactiviteiten absoluut niet door de beugel. Mocht in het eerste jaar na oplevering geen gebruiker worden gevonden voor het zuidelijke Bruggenbouw (11.000 vierkante meter), dan garandeert de gemeente Amsterdam de huur. Er wordt maximaal een bedrag van 2,4 miljoen euro betaald. ìDat besluit moet worden teruggedraaid. Amsterdam kent een streng grondbeleid. Niemand krijgt subsidie. Dan mag het niet zo zijn dat Multi Vastgoed ineens een huurgarantie krijgtî, aldus de getergde Hugenholtz.

Risico

Zijn eigen bedrijf ontwikkelde onlangs een kantoorgebouw in Amsterdam. Dat gebouw is tot op heden slechts gedeeltelijk verhuurd. ìDe kosten daarvan zijn hoog, maar leegstand is een risico dat we nu eenmaal moeten dragen. De gemeente mag niet de marktwerking verstoren.î Het Grondbedrijf wijst de beschuldiging van concurrentievervalsing van de hand. Volgens directeur E. Arnoldussen was het een kwestie van algemeen belang. De directeur spreekt van bijzondere maatregelen in een bijzondere situatie. Vertraging van de bouw zou voor ondernemers en bewoners van het Bos- en Lommerplein zeer nadelig uitpakken. Met name omdat de op- en afritten van de A10 dan voor lange tijd moeten worden afgesloten. Het oordeel van Binnenlandse Zaken over de huurgarantie zal nog enige tijd op zich laten wachten.

Reageer op dit artikel