nieuws

Nieuwbouw ziekenhuis op 130 vijzelbare kolommen

bouwbreed

groningen – Bij de laatste meting waren de zwel en zettingen nog steeds kleiner dan 5 millimeter. Omdat de afwijkingen zich nog steeds tot een minimum beperken, worden de 130 vijzelkolommen in de parkeergarage onder het nieuwe Voorzieningengebouw van het Academisch Ziekenhuis in Groningen nu tweewekelijks gecontroleerd.

In de drielaagse parkeergarage, gebouwd volgens de poldermethode, kunnen de metingen gemakkelijk worden uitgevoerd. Met 20.000 vierkante meter oppervlakte is de parkeerkelder ÈÈn van de grootste projecten in Nederland op dit gebied. ëîWe hoeven nog lang niet te vijzelenî, zegt projectdirecteur ing. L.M.E. díHondt van bouwcombinatie Nelissen van Egteren Trebbe. De bouwcombinatie realiseert op het terrein een nieuw voorzieningengebouw, waarin onder andere kantoren, laboratoria, een collegezaal en apothekersruimten worden gehuisvest. Het T-vormige gebouw, dat 85 miljoen euro kost, bestaat uit een hoogbouw van elf verdiepingen en een laagbouw van zes verdiepingen, met daaronder deels een parkeergarage voor 825 autoís. Deze parkeergarage is in bouwoppervlakte groter dan de laagbouw die bovengronds verrijst en is gedilateerd van de andere kelders en gebouwen. Omdat bij grondonderzoek een dikke, stijve laag potklei op NAP ñ12 meter tot ñ35 meter werd aangetroffen, is niet op palen gefundeerd, maar is de parkeerkelder op de potkleilaag op staal gefundeerd. ìWe hebben de plannen aan de aanwezige potkleilaag aangepastî, legt ir. R.J. de Jong van ingenieursbureau Wassenaar uit Haren uit. De parkeergarage is gebouwd volgens het poldersysteem, waarbij diepwanden van gewapend beton in de grond zijn gestort. De diepwanden zijn voorzien van groutankers en sluiten de zijwaartse toevoer van grondwater naar de parkeergarage af, terwijl de laag potklei een natuurlijke barriËre vormt tegen het grondwater uit de bodem. De vloer van de onderste verdieping is voorzien van straatklinkers, met daartussen 130 betonnen poeren met een draagvermogen van twee- tot achthonderd ton. Op die poeren evenzovele vijzelbare kolommen, ìwant bij potklei moet je rekening houden met zwel en zettingî, legt ing. O. Dijkstra van Fugro ingenieursbureau uit. Het ingenieursbureau nam het geo-technische deel van het ontwerp voor zijn rekening. Tijdens het uitgraven van de tien meter diepe bouwput voor de garage zwol de potklei, om nu te zetten al naar gelang de nieuwbouw vordert.

Positieve kleef

De kolommen, in een raster van 7,5 bij 7,5 meter, rusten op kleine metalen stelplaatjes van 20 bij 20 centimeter, ìen kunnen onafhankelijk van elkaar omhoog of omlaag worden gevijzeld om de constructie spanningsvrij te houdenî, verduidelijkt De Jong. Waar de potkleilaag nog voldoende aanwezig is verrijst de carrousel van de parkeergarage. Dat de ontwerpers kozen voor het polderprincipe scheelt niet alleen een betonnen vloer, ook is de invulling van de plannen afgestemd op de ondergrond. ìHet boren van terrasonpalen zou een dure aangelegenheid zijn, omdat ze door de potkleilaag heen geboord zouden moeten worden en dan vormen ze een potentieel lek voor de poldergarage. Bovendien scheelt deze manier miljoenen euroís in de bouwsom. Maar ook kan positieve kleef optreden, waardoor de palen omhoog komen. Dan heb je een probleem, want dan krijg je scheurvormingî, leggen Dijkstra en De Jong uit.

Niet vijzelen

Onder andere delen van het 35.000 vierkante meter grote gebouw, waar de potkleilaag ontbreekt, zijn wel terrasonpalen geboord. ìHet boren is een eis van het ziekenhuis, want trillingen verstoren de medische apparatuur en bij boren bestaat geen risico dat de prefab funderingspaal wordt ingesnoerd of uitgespeldî, legt díHondt de keuze voor deze methode uit. Bij de eerste metingen zijn de verschillen in zwel en zetting beduidend minder dan 5 millimeter, maar de drie bouwparticipanten vinden het nog te vroeg om te zeggen dat niet hoeft te worden gevijzeld. ìWant in onze berekeningen en tekeningen hebben we uiteraard de standaardtoleranties verwerkt. Dat doe je bij elk gebouwî, aldus De Jong van Wassenaar. Dat er zo weinig zwel en zetting is, is een meevaller. Volgens de theoretische modellen van Fugro had de zwel veel groter moeten zijn. ìMaar bij theorie ga je altijd uit van een worst case scenarioî, verklaart Dijkstra, ìomdat je de uiterste in beeld moet brengen en bovendien is er weinig ervaring met vergelijkbare bouwputten.î Behalve de parkeergarage zijn er ook kelders te vinden onder de andere delen van het voorzieningengebouw. Die kelders tellen slechts ÈÈn verdieping.

Dikke staalplaten

Een deel van de kelders onder het hoofdgebouw van het voorzieningengebouw krijgt de functie van distributiecentrum en wordt aangesloten op het distributietunnelsysteem van het AZG. Bovengronds is het distributiecentrum herkenbaar aan de drie schaarliften die vrachtautoís in het centrum laten zakken. Daarnaast is er op het laatste moment nog een souterain voor radiotherapie toegevoegd aan de bouwplannen. ìOmdat het een laatste toevoeging aan de plannen is, hebben we gekozen voor een wand en vloeren van staal en beton. We gebruiken voor de radiotherapieruimten 50 kubieke meter staal, waardoor het mogelijk is de betonnen muren iets minder massief uit te voerenî, wijst projectdirecteur díHondt op 12 centimeter dikke staalplaten. ìDat was nodig omdat we anders naar buiten toe moesten uitwijken en dat kan niet vanwege de vastgestelde maatstructuur van de bovenbouw.î ëKelder op staal gefundeerd vanwege laag potkleií

Reageer op dit artikel