nieuws

Kritiek op afschaffing erfpacht Rotterdam

bouwbreed Premium

ROTTERDAM – De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad is gisteren fel van leer getrokken tegen de collegeplannen op het gebied van huisvesting. Afschaffing van erfpacht is volgens de PvdA niet de oplossing voor de achterblijvende woningproductie en belemmert de uitvoering van grote projecten.

Oppositieleider B. Cremers verweet het nieuwe college grondspeculatie uit te lokken en ontwikkelingsplannen te frustreren door afschaffing van erfpacht. ìHet vormgeven en herstructureren van de stad konden we in het verleden vooral dankzij grondbezit. Geef je dat uit handen, dan krijg je te maken eindeloze onderhandelingstrajecten met honderden belanghebbenden.î De ìmakelaars van Leefbaarî en de ìeigendomsliberalen van de partij van het potverterenî (VVD) verkopen volgens hem ìhet tafelzilverî en werken een verdere vertraging van de productie in de hand. Het nieuwe college wil 13.500 kavels die nu in erfpacht zijn uitgegeven, verkopen, terwijl het er jaarlijks drieduizend nieuwe woningen bij wil in het duurdere segment. De socialisten pleitten donderdag, naast het deltaplan inburgering van het nieuwe college, voor een deltaplan huisvesting, ter verbetering van vooral woningen in naoorlogse stadswijken. Leefbaar Rotterdam pleitte ervoor de opbrengst van erfpachtafschaffing te investeren in de wijk waar het wordt verdiend. Coalitiepartij CDA ziet meer in investering van het geld in ontwikkeling van het Waalhavengebied tot een ëstadshavengebiedí met woningen en bedrijven. CDA-fractieleider L. Geluk: ìHierdoor moet de stad een impuls krijgen die zich moet kunnen meten met de succesvolle ontwikkeling van de Zuidas van Amsterdam.î

Reageer op dit artikel