nieuws

Kasteel Almere in november onder de hamer

bouwbreed Premium

almere – De Rabobank veilt op 11 november het in aanbouw zijnde kasteel Almere. Geen paniek, reageert projectontwikkelaar/bouwer Tijs Blom uit Eemnes. ìDe bank voldoet slechts aan de juridische voorwaarde de veiling een maand van tevoren aan te kondigen. Maar er komt geen veiling, de herfinanciering staat op het punt te worden beklonkenë, stelt woordvoerder en toekomstig hotelmanager E. Constant.

De projectontwikkelaar is allerminst onder de indruk van de aangekondigde veiling, ziet het meer als een juridische formaliteit. ìDe actie van de Rabobank hing vanaf begin dit jaar al in de lucht en wij hebben ook niet stilgezeten. We hebben investeerders gevonden – wat zeker niet gemakkelijk was – die gezamenlijk garant staan voor de stichtingskosten van 90 miljoen euro. Het enige dat we moeten doen is de zaak voor 11 november beklinken. Voor zover nu bekend lijkt dat een reËle optieë, meent Constant. De afbouw van het kasteel kwam begin dit jaar onder druk te staan, toen bekend werd dat de Rabobank in Eemnes op eigen titel voor tientallen miljoenen ongedekte leningen verstrekte. Van de 90 miljoen euro voor het kasteel, financierde de Rabobank Eemnes 60 procent voor. Accountants probeerden in rap tempo een deel van de leningen terug te vorderen. Hoewel Constant toentertijd meldde dat het kasteel buiten de malaise zou blijven en er niets zou worden teruggevorderd (de Rabo wilde echter wel extra zekerheden, zoals de exploitatie van het kasteel annex hotel annex congrescentrum), herroept hij deze uitspraak nu. ìHet was van meet af aan bekend dat we zonder de Rabobank verder zouden gaan en we op zoek moesten naar een herfinanciering.ë Momenteel staat de bouw op een laag pitje, alleen de dakconstructie wordt afgemaakt. Als de financiering een feit is (ìen hier is iets pas zeker als het hooi in de bak zitë) kan de bouw weer voortgaan en kan de bouwpoot van Blom eind 2004 het kasteel opleveren.

Vertrouwen

Volgens Constant staan de contracten met de onderaannemers niet onder druk. Ze wachten vol vertrouwen op een goede afloop. Ondanks het nieuwe Bouwbesluit van januari en de hieruit voortvloeiende stijgende kosten, komen de aanvankelijk berekende stichtingskosten van 90 miljoen euro niet onder druk te staan, verwacht Constant. ìDoor de verwachte afnemende druk van de bouwmarkt komt er ook meer capaciteit vrij en dat maakt het weer goedkoper.ë Als het doemscenario, de veiling, werkelijkheid wordt, is het kasteel uit handen van Blom en in de handen van de Rabobank. Maar zover komt het niet, benadrukt Constant.

Reageer op dit artikel