nieuws

Half-warm

bouwbreed

Half-warm

Uit het artikel over ëHalf-warm asfaltí (Cobouw, 18 september 2002) zou de lezer de indruk kunnen krijgen dat de vier genoemde bedrijven, gesteund door het Innovatie Test Centrum van de DWW, de initiators van de half-warm asfalt productie zijn en een uniek procÈdÈ hebben uitgevonden. Dit is beslist niet het geval.

De Zuid Nederlandse Asfalt Centrale BV (ZNAC) te Breda is vanaf 1998 werkzaam aan de innovatie van half-warm asfalt waarbij energiebesparing de insteek was. Ook speelden Arbo-omstandigheden en het milieu een rol. In november van dat jaar begon een BSE (Besluit Subsidies Energieprogrammaís) project, gesubsidieerd door NOVEM. Het betrof een haalbaarheidsproject met als titel ëProductie van half-warm asfalt met behulp van de schuimbitumentechniekí. Bij dit project waren behalve de ZNAC BV ook van Hees Tilburg, de Universiteit van Stellenbosch uit Zuid-Afrika en de TU Delft betrokken.

Tweede project

De resultaten bleken van dien aard dat er in november 1999 een tweede BSE/Spirit project is begonnen met dezelfde deelnemers. Ditmaal betrof het een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Op dit project is prof. Jenkins van de Universiteit Stellenbosch gepromoveerd.

Ontwikkelingsfase

Aan de hand van deze twee projecten zijn verschillende publicaties verschenen, onder andere bij NOVEM, de studie van professor Jenkins en op onze website (www.znac.nl). Daarbij is tijdens diverse internationale congressen aandacht besteed aan de half-warm asfaltproductie. In 2001 heeft de ZNAC een begin gemaakt met een BSE/Tendem demonstratieproject. Hiervoor is, op onze aanwijzingen, in Frankrijk bij de fa SAE een schuimbitumengenerator ontwikkeld. Deze generator is begin dit jaar geÔntegreerd in onze asfaltcentrale te Breda. Ook werd een speciaal schuimbitumenlaboratorium ingericht. Op dit moment beschikken wij over een volledig operationele asfaltinstallatie zowel voor de productie van normaal warm asfalt als van half-warm asfalt. Let wel: het half-warm asfalt bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Dit betekent dat in de praktijk de gelijkwaardigheid met normaal asfalt nog moet worden aangetoond. De laboratoriumtesten en de praktijkproeven zijn tot nu toe veelbelovend te noemen.

Wedloop

Wij willen in deze brief benadrukken dat wij beslist niet geÔnteresseerd zijn in een wedloop met LT-Asfalt VOF. Wij zijn echter van mening dat de lezers van deze krant op de hoogte moeten worden gebracht dat de ZNAC BV samen met van Hees Tilburg (reeds vanaf 1998) het idee van half-warm asfalt heeft ontwikkeld. Overigens, de ZNAC BV is de enige die in dit verband mag spreken van Half-WarmÆ Asfalt omdat zij reeds in 1999 de naam Half-WarmÆ heeft laten registreren.

Reageer op dit artikel