nieuws

GWW kan aanzienlijk besparen op energiegebruik

bouwbreed

den haag – De gww-sector kan 10 tot 20 procent besparen op het energieverbruik, mogelijk nog meer. Probleem is dat energiebesparing in de sector niet leeft. Het programma ‘Energiebesparing in de gww-sector’ moet daarin verandering brengen.

Het programma is dit jaar in gang gezet en moet in 2004 leiden tot een aanpak voor besparing van energie die sectorbreed wordt gedragen. Daarbij horen maatregelen voor energiebesparing bij het realiseren, beheren en onderhouden van nieuwe en bestaande systemen. Op basis van kennis en beschikbare instrumenten schatten diverse partijen de besparing op tien tot twintig procent. Het potentieel kan dus nog hoger uitvallen als serieus werk wordt gemaakt van betere efficiency in bijvoorbeeld wegverlichting, gemalen en bedieningsgebouwen. Rijkswaterstaat en Novem leiden de ontwikkeling van het programma. Een eerste stap was onderzoek bij gemeenten, provincies, railinfra, Rijkswaterstaat en leveranciers, aannemers, ingenieurs- en adviesbureaus. De resultaten logen er niet om. Een greep: er bestaat weinig tot geen zicht op het energieverbruik van afzonderlijke objecten, het energiebeleid is niet gericht op gww-objecten en kunstwerken en bij investeringsbeslissingen legt energiebesparing het af tegen aspecten als veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Een workshop heeft een lange lijst aanbevelingen opgeleverd. Belangrijkste is dat energiebesparing in de gww als volwaardig item moet worden opgenomen in het traject van ontwerp, bouw en beheer. Projectleiders Jobse (Rijkswaterstaat) en Mokveld (Novem) zien versnippering van verantwoordelijkheden als knelpunt om tot goede besparingen te komen. Ontwerp en bouw van objecten vallen doorgaans onder andere afdelingen dan beheer en onderhoud. ‘Denken in en werken met afgeschermde budgetten is geen stimulans voor integrale projectbeoordeling met evaluatie van ‘lifecycle costs’, een vereiste voor goed zicht op energiebesparing.’ De projectleiders zien het zichtbaar maken van energiebesparingen als een van de koersen naar betere energiebesparing. Beslissers in de gww moeten overtuigd raken van het belang ervan. Pas dan komt het terecht waar het meeste resultaat te behalen is; het begin van het bouwproces. Verwachten dat tijdens het proces individuele medewerkers nog het onderwerp ‘energiebesparing’ invoegen is niet re’el. Energiebesparende eisen zouden al in het bestek kunnen worden opgenomen. Dan telt het onderwerp al vanaf het begin mee.

Reageer op dit artikel