nieuws

Eind aan winter­ww door samenwerking

bouwbreed Premium

emmen ­ Fokke de Jong is druk in de weer met koffie en fris. In de keurig opgeruimde kantine van zijn stratenmakersbedrijf zet hij samen met Henk Bos, hoofd onderhoud openbare werken van de gemeente Emmen, en collega Henk de Roo de problemen op een rijtje. Ontslag dreigt voor veel werknemers van wegenbouwers in Noordoost­Nederland omdat de aanbestedingsmarkt erg mager is dit jaar.

“Een goede ploeg is goud waard. Dat geldt voor de aannemers, dat geldt ook voor ons als gemeente.” Bos begrijpt heel goed waar het de aannemers om gaat. In de wegenbouw wordt veel in ploegen gewerkt. Heb je een goed duo, dan hou je dat graag vast. Geen makkelijke opgave. Want wegenbouwers sturen hun mensen ieder jaar tijdens de wintermaanden noodgedwongen de ww in waarna je alleen maar kunt hopen dat je je beste arbeidskrachten na de winter weer terug krijgt. Met instemming van Bos en De Roo hamert stratenmaker De Jong aanhoudend op het probleem van de winter­ww. Den Haag heeft de regelingen rond de werkloosheidswet aangepast. Werknemers die ieder jaar in dezelfde periode tijdelijk hun baan verliezen, kunnen vanaf de winter 2003 geen beroep meer doen op een ww­uitkering.

Probleem

De Roo en De Jong zitten met een groot probleem door het gerommel met de winter­ww. Willen de aannemers hun mensen vasthouden, dan moeten ze vanaf volgend jaar in de wintermaanden zelf het personeel doorbetalen. Het resultaat is een schadepost die het bedrijf van De Jong praktisch de nek omdraait. “Laten we het nu maar toegeven. Wij doen gewoon seizoenarbeid”, vat De Roo het probleem in één zin samen. Bos knikt instemmend. “Hogere overheden nemen soms beslissingen die op lagere bestuursniveaus tegenstrijdig uitpakken.” Via openbare aanbesteding moet de gemeente een zo laag mogelijke prijs zien te krijgen. Dat wordt lastig, geeft Bos toe, wanneer de blokkering van de winter­ww bouwbedrijven dwingt om de extra loonkosten die ze maken door te berekenen aan de opdrachtgever. Op die manier zitten bouwer en gemeente klem. Concurreren op prijs wordt vrijwel onmogelijk en de gemeente kan niet tegen de laagst mogelijke begroting aanbesteden. Toch is het niet de regelgeving die de aannemers het meeste dwars zit. De Jong en De Roo maken zich vooral zorgen om het verlies van de goede ploegen. Want Bos zorgt er voor dat hij weet wie zijn goede ploegen na de winter bij elkaar heeft weten te houden. Die aannemer heeft bij de aanbesteding van werk duidelijk een streepje voor. De gemeenteambtenaar mag dan begrip hebben, geld gaat er wat Bos betreft niet bij. “Mijn budget is niet groot en ik wil zo veel mogelijk gedaan hebben voor zo min mogelijk geld”, stelt hij. In de Drentse gemeente kan de begroting voor renovatie en onderhoud het werk niet aan. Emmen is in de jaren zeventig snel gegroeid. Na dertig jaar hebben veel wegen een flinke opknapbeurt nodig. Maar daar is geen geld voor. De plaats is in vergelijking met de Randstad dun bevolkt waardoor de gemeente minder inkomsten heeft uit verschillende belastingen. De bezuinigingsrondes van de jaren tachtig zetten Bos’ begroting verder onder druk. “Ik kan me best voorstellen dat de gemeente uit zijn budgetje zoveel mogelijk werk wil halen.” De Roo heeft begrip voor Bos’ situatie, maar vindt zijn opstelling te zakelijk. “Dat vind ik wel een beetje erg kort door de bocht. De wethouder, de politiek heeft ook een verantwoordelijkheid. Zij moeten voor werkgelegenheid zorgen”, wijst De Roo de gemeentebestuurder terecht terwijl hij een shagje rolt.

Gemeenschapsgeld

Bos is even uit het veld geslagen, maar herstelt zich snel. “Vergeet niet dat wij met gemeenschapsgeld werken. Daarom zouden wij ons als branche beter moeten verkopen naar het publiek en de politiek toe”, vindt hij. De ambtenaar oppert dat de Emmense wegenbouwers een soort infradag zouden moeten organiseren. Publiek en politici kunnen dan zien wat de sector in huis heeft. De Jong kijkt verrast en knikt instemmend. “Gemeenten moeten ook anders gaan denken”, zet Bos zijn pleidooi voort. Lokale overheden kunnen goedkoper en beter werk afleveren wanneer zij meer inspelen op de wensen van aannemers en burgers. Zelf wil hij al dit jaar een deel van zijn budget een paar maanden eerder vrijmaken zodat hij begin maart de eerste opdrachten op de markt kan brengen. “Dat is in ieder geval een positief geluid”, mompelt De Jong hoopvol. ‘Geef maar toe, we doen gewoon seizoenarbeid’

Reageer op dit artikel