nieuws

De Reus verwacht excuses van enquêtecommissie

bouwbreed Premium

voorburg ­ Neprom­voorzitter C. de Reus verwacht excuses van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Ook verwacht hij dat voorzitter Vos stappen onderneemt tegen oud­aannemer D. Terlingen.

De Reus is buitengewoon blij met het onderzoek van de Inlichtingen­ en Opsporingsdienst van het ministerie van VROM, waarvan Cobouw gisteren melding maakte. Daaruit blijkt dat Terlingen onterecht vier namen van lekkende ambtenaren heeft genoemd, waaronder die van De Reus. Het rapport is gebaseerd op bronnenonderzoek en gesprekken met betrokkenen. De Neprom­voorzitter onderneemt zelf nog geen actie tegen Terlingen. Hij wil eerst afwachten wat de enquêtecommissie met de uitkomsten gaat doen. “Ik heb helemaal niets gehoord van de commissie en ook nog geen bloemetje ontvangen”, aldus De Reus. Hij rekent er echter wel op dat Vos stappen gaat ondernemen, aangezien zij volgens hem ethiek hoog in het vaandel heeft staan. “Het is de commissie die als eerste geconfronteerd is met onwaarheden. Volgens mij mogen die onder ede nog steeds niet worden verkondigd”, aldus De Reus. Hij is kritisch over de commissieleden. “Ze hadden vooraf iets nauwkeuriger onderzoek kunnen verrichten. Ik vind het niet van grote zorgvuldigheid getuigen dat die man zomaar verkeerde namen mocht noemen.” Als bij de presentatie van het enquêterapport onverhoopt blijkt dat Terlingen vrijuit gaat, neemt De Reus contact op met de commissie. Daarvan hangt af of hij stappen zal ondernemen.

Reageer op dit artikel