nieuws

Corporaties zetten huursector volledig op zijn kop Verhuurders kunnen stedelijke vernieuwing financieel niet aan

bouwbreed Premium

utrecht ­ Een aantal grote woningcorporaties die zich ‘De Vernieuwde Stad’ noemen, hebben in een brief aan demissionair minister Kamp van VROM een vurig pleidooi gehouden voor een totale omslag in de stedelijke vernieuwing. Ze willen zelf hun huurprijzen berekenen, vrijgesteld worden van belastingen en wensen een nivellering in het totale corporatievermogen.

Woordvoerder dr. Y. Vermeulen geeft toe dat de corporaties met dit pleidooi aan de minister de huursector volledig op zijn kop zetten. De eerste aanbeveling pleit voor een gerichte concentratie op de veertig tot zestig echte probleemwijken in Nederland in plaats van de huidige ad hoc aanpak. De volgende aanbevelingen zijn vooral financieel. De Vernieuwde Stad wil afrekenen met de huidige ongelijkheid tussen rijke en arme corporaties. De rijke corporaties zouden afdwingbaar een vermogensafhankelijke heffing in bijvoorbeeld een fonds moeten storten, waaruit de stedelijke vernieuwing deels kan worden gefinancierd.

Oplossen

Vermeulen beaamt dat De Vernieuwde Stad’ zich hiermee niet geliefd maakt, hoewel het niet onredelijk is. “De sector staat in zijn totaliteit voor het oplossen van de woningnood. Zo staat dat in de Woningwet en in de statuten van de corporaties”, verklaart hij. “Er zijn corporaties in rustige marktgebieden die een gezonde financiële positie hebben en steeds beter worden, omdat ze dat vermogen niet voor maatschappelijke taken hoeven aan te wenden. Corporaties in grote steden daarentegen hebben een gigantische opgave en zien hun vermogen alleen maar slinken.” Verder pleit het platform De Vernieuwde Stad voor een blijvende vrijstelling van een aantal belastingen, zoals de btw, vennootschaps­ en overdrachtsbelasting. Het kabinet wil die afschaffen, teneinde projectontwikkelende corporaties gelijk te stellen met het bedrijfsleven. “Als het Rijk toch doorzet, dan zouden de opbrengsten moeten worden gebruikt om stedelijke vernieuwing mogelijk te maken.” Het platform wil verder dat de hoogte van de huursubsidie blijvend wordt bepaald door zowel het inkomen als de soort woning en niet alleen door het inkomen zoals het kabinet voorstelt. “Als je in stedelijke vernieuwing ruimte wil maken waarin mensen naar een duurdere woning gaan, wordt wonen schreeuwend duur als de subsidie achterblijft. De doorstroming zal stagneren”, voorspelt Vermeulen.

Kostprijs

Het omgekeerde is ook het geval, waarbij veel mensen in te goedkope huizen wonen. Vermeulen: “Na het eerste begin heeft er nooit meer een inkomenstoets plaats, waardoor de inmiddels redelijk bemiddelde huurder nog steeds de sociale­huurpijs betaalt van 800 euro, terwijl we hem redelijkerwijs de kostprijs van 1600 euro kunnen berekenen. In Utrecht ligt dit percentage op 45 procent. Voor een gemiddelde sociale woning van 140.000 euro mag een corporatie niet de kostprijs aan huur rekenen, maar de sociale­huurprijs. Als je alles optelt, loopt een corporatie 70.000 euro per woning mis. Als wij zelf de huurprijs mogen bepalen, kunnen we de beter gesitueerden de kostprijs laten betalen en de minder fortuinlijke buurman de sociale­huurprijs. Wij garanderen bovendien dat er voldoende sociale huurwoningen overblijven.” Bij De Vernieuwde Stad zijn aangesloten: De Alliantie, Mitros, De Nieuwe Unie, Saenwonen, Vestia Groep, Woningbedrijf Amsterdam, Woningstichting Patrimonium, Woondrecht, De Woonplaats, Woonstichting De Key/LievendeKey en Woonwaard Noord­Kennermerland.

Reageer op dit artikel