nieuws

Container Streif regelt toegang tot bouwplaats

bouwbreed Premium

neum¸nster – Op een goed beheerde bouwplaats kan buiten overmacht weinig misgaan, vindt directeur ir. D. Timm van de Hamburgse vestiging van Streif Baulogistik. Ter illustratie noemt hij de Scandinavische landen waar een slagboom en een bewaker de toegang tot de locatie regelen. Streif ontwikkelde onder de noemer InSite een huurcontainer met apparatuur die het verkeer van personen en goederen op de bouwplaats regelt.

In beginsel kan ÈÈn functionaris vanuit de container de toegang tot een afgesloten bouwplaats beheren. InSite maakt onder meer gebruik van een computer waarvan het programma bepaalt wie de locatie op mag en wie niet. Vaklieden die op enig moment op de bouwplaats moeten werken, moeten zich vooraf bij de uitvoerder melden. Na invulling van een vragenformulier ontvangen ze een elektronische pas. Hierop staat bijvoorbeeld voor welk bedrijf de pashouder werkt en op welke locaties hij op welk moment wordt verwacht. Door de pas door een kaartlezer te halen, krijgt de gebruiker op de afgesproken tijden toegang tot de bouwplaats. Het systeem waarschuwt wanneer aan het eind van de werkdag niet alle aangemelde personen zijn afgemeld. De hoofdaannemer kan met dezelfde gegevens nagaan of de urenstaten van de onderaannemers kloppen. Het systeem perkt ook het aantal diefstallen in.

Werkvergunning

In Duitsland ontmoet Timm veel belangstelling voor het systeem. Niet in de laatste plaats omdat een medewerker alleen een pas voor de bouwplaats krijgt wanneer hij op het vragenformulier de gegevens van omtrent zijn werkvergunning vermeldt. De arbeidsinspectie kan er zo van uitgaan dat op een locatie met dit systeem naar alle waarschijnlijkheid uitsluitend legaal personeel werkt. Streif stelde het systeem eerder op een bouwplaats in New York op. De voorzieningen mochten daar evenwel op last van de vakbond niet worden benut, omdat die de gebruikte gegevens ëte persoonlijkí vond. De Duitse wetgever staat het gebruik van de voorzieningen volgens Timm toe, omdat op de werkvergunning na geen persoonlijke gegevens worden verwerkt. De huurcontainer wordt aan de hand van de klantenspecificatie voorzien van alle benodigde (communicatie)apparatuur, inclusief een webcamera voor onder meer videovergaderingen. De voorziening wordt gebruiksklaar op de bouwplaats bezorgd. De containers beslaan de maten van een standaard 20 voets-container, zodat ze zonder problemen kunnen worden verladen. Het toegangsgebouw heeft een kantoorgedeelte en een personensluis met loket en ÈÈn of twee draaihekken. De uiteindelijke huurkosten hangen af van de uitrusting. Timm benadrukt dat het om een hoogwaardige voorziening gaat met een overeenkomstige prijs.

Transportbewegingen

Toegangscontrole ressorteert onder wat Streif ëLogistics Consulting &Managementí noemt. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de co-rdinatie van transportbewegingen. De uitvoerder geeft in het gebruikte computerprogramma aan op welk moment welke onderaannemer welke vrachtwagen van welk bedrijf op het bouwterrein verwacht. De programmatuur deelt aan elke transportbeweging een tijdvenster toe. Het desbetreffende bedrijf kan alleen op de toegewezen tijden de locatie op. Op die manier voorkomt het systeem volgens Timm haperingen in het verladen en dus in de voortgang van de bouw. Streif ontwikkelde de software met een gespecaliseerd bureau op basis van Windows en SAP. Gegevens van medewerker komen op pas

Reageer op dit artikel