nieuws

Commissarissen HBG wisten niet van fraude

bouwbreed

arnhem – HBG’s raad van commissarissen wist niets van de bouwfraude. Informatie over de illegale prijsafspraken zou nooit de top van het bedrijf bereikt hebben. Volgens voormalig president-commissaris A. Loudon was het voor de toezichthouder dan ook onmogelijk om in te grijpen.

“Als ik ervan gehoord zou hebben, dan had ik het probleem aan de kaak gesteld”, blikt de voormalige HBG-bestuurder terug. Loudon zegt niets van de illegale praktijken geweten te hebben, omdat het onderwerp in geen enkel overleg met de Raad van Bestuur ter sprake is gekomen. De fraude werd op lagere niveaus binnen de organisatie gepleegd en drong niet tot de bestuurskamers in Rijswijk door, zegt de voormalige HBG-commissaris – Loudon legde begin dit jaar na de overname door het Spaanse bouwbedrijf Dragados zijn functie neer. Op eigen houtje onderzoek doen was onmogelijk. “Als je niet weet dat er iets is, is er ook geen aanleiding een onderzoek in te stellen”, verdedigt hij de opstelling van de raad van commissarissen die de taak heeft om toe te zien op het werk van de directie. Achteraf stelt Loudon dat de branche zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. “Het was beter geweest als het bedrijfsleven er zelf een einde aan had gemaakt.”

Kosten

Loudon wil dat de overheid bij een aanbesteding meer voorbereidend werk doet. Bouwondernemingen maken dan minder rekenkosten. “Met zo’n werkwijze wordt op dit moment in Engeland ervaring opgedaan”, ondersteunt de bestuurder zijn idee. Met dit voorstel huldigt Loudon wat betreft het aanbestedingsbeleid van de overheid het standpunt van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). De aannemersfederatie vindt dat de overheid rekenvergoedingen moet betalen. Bouwondernemingen maken voor het inschrijven op een aanbesteding hoge kosten. Als de bouwer niet geselecteerd wordt, krijgt hij die niet vergoed. Het ontbreken van een schadeloosstelling is volgens het AVBB een belangrijke oorzaak van de bouwfraude.

Reageer op dit artikel