nieuws

Volhoudbaarheid van wereldsteden en bakstenen

bouwbreed

oslo – Een duurzame ontwikkeling van de bouw begint in de grote steden. Die boodschap staat centraal op het tweede internationale congres ëSustainable Building 2002í in Oslo. Het thema wordt tot in details uitgewerkt door veel sprekers, waaronder zoín vijftien uit Nederland. Ir. K. van Dijk van TNO-MEP presenteert het hergebruik van bakstenen en ir. J. Kortman van IVAM een instrument voor het bepalen van de ësustainabilityí van stadswijken.

Duurzaamheid is een lastig begrip. Het gaat niet om de lange levensduur van gebouwen en producten, hoewel die wel samen kan gaan met ësustainabilityí. De kern van duurzaamheid is de volhoudbaarheid. Is het mogelijk om bepaalde bouwmaterialen en technieken toe te (blijven) passen zonder schade te berokkenen aan mens en milieu? Dat is de centrale vraag die de gemoederen van ëgreen buildersí over de hele wereld bezighoudt. Voor Anna Kajumulo Tibaijuka, directeur van UN Habitat, staat vast dat duurzaam bouwen begint in de grote wereldsteden. Haar aandacht gaat vooral uit naar de armoede. Er wonen nu meer dan 750 miljoen armen in stedelijke gebieden en het aantal zal tot 2025 verdubbelen. ìDat leidt tot ziekten, criminaliteit, geweld en terrorisme. Het is een bedreiging van de ësustainabilityí van ons bestaanî, stelt Kajumulo Tibaijuka, die het congres in Oslo opende met een verslag van de milieutop in Johannesburg.

DPL-methode

Ir. J. Kortman, afdelingshoofd Duurzaam Bouwen en Ketenbeheer bij IVAM Environmental Research uit Amsterdam, presenteert in Oslo de DPL-methode voor het bepalen van de duurzaamheid van een stadswijk of buurt (DPL is de afkorting van Duurzame Prestatie voor een Locatie). Het gereedschap bestaat uit een vragenlijst die automatisch een profiel genereert met betrekking tot ruimte, materialen, energie, geluid, groen en water, voorzieningen, bereikbaarheid en mileukwaliteit van een stadsgebied. Op die manier kunnen bestuurders snel inzicht krijgen in de volhoudbaarheid van plannen voor een stadsgebied. De DPL-methode is toegepast op de locaties Geuzenveld in Amsterdam, Poptahof in Delft en Transvaal in Den Haag. Geuzenveld heeft last van lawaai en ontoegankelijkheid en de voorzieningen zijn niet duurzaam uitgevoerd. Transvaal is onleefbaar door het gebrek aan groen en water. Geuzenveld daarentegen scoort zeer goed op groen, Transvaal op geluid en voorzieningen en Poptahof op groen en voorzieningen.

Bakstenen

Ir. K. van Dijk van TNO Milieu Energie en Procesinnovatie (MEP) uit Apeldoorn brengt in Oslo de resultaten naar buiten van zijn onderzoek naar het hergebruik van metselwerk. Van Dijk promoveert op het onderzoek bij prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks van de Technische Universiteit Delft. De experimenten zijn uitgevoerd in fabrieken van Terca. Metselwerk wordt in grote brokken gesloopt. Via een thermisch proces worden hele, schone bakstenen teruggewonnen. De metselvlakken vertonen een grijze waas, maar de zichtvlakken zijn schoon. Het product is goedkoper dan nieuwe bakstenen en onderscheidt zich daarmee van met de hand gebikte stenen die bijvoorbeeld in BelgiÎ populair zijn. Het restant wordt gescheiden in voegmateriaal en baksteengranulaat (met een diameter tot 2 ý 3 millimeter). Het laatste wordt toegevoegd aan klei. Met 75 procent granulaat kan een technisch goede steen worden gebakken, met 25 procent is de steen ook esthetisch niet te onderscheiden van een baksteen uit 100 procent klei. De kosten zijn neutraal. Het puin hoeft niet naar de afvalverwerker, het bakproces vraagt minder energie, het drogen gaat sneller, maar er worden handelingen aan het productieproces toegevoegd. De DPL-methode en het hergebruik van bakstenen zijn slechts twee voorbeelden van pogingen om te komen tot een duurzame ontwikkeling. In Oslo worden zoín 150 lezingen gehouden door deelnemers uit 63 landen. Het is een overweldigend aanbod van ideeÎn om de wereldsteden volhoudbaar en leefbaar te ontwerpen, uit te voeren en in te richten. DPL-methode bepaalt duurzaamheid stad

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels