nieuws

Timmerbedrijven willen bouwplaats op

bouwbreed

amsterdam – Timmerbedrijven laten naar verwachting steeds vaker hun gezicht zien op de bouwplaats. Afwerking, plaatsing en transport van bijvoorbeeld kozijnen ziet de branche als een veelbelovende nieuwe markt.

Sombere vooruitzichten noodzaken werkplaatsen volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) om de activiteiten buiten de deur uit te breiden en de stap van half- naar eindproduct te maken. Met name de bouw, goed voor bijna 70 procent van de opdrachten in de branche, snijdt volgens het rapport ‘Arbeidsmarktonderzoek in de timmerindustrie’ stevig in het budget. Vorig jaar daalde de productie voor nieuwbouwwoningen met 10 procent. Voor dit jaar wordt een daling verwacht van ruim 7 procent. Hield de kantoormarkt de schade vorig jaar beperkt tot een verlies van 2 procent, naar verwachting krimpt de markt in 2002 in deze tak met 10 procent. Andere afzetmogelijkheden worden ook gezocht in een diverser productaanbod. Onder invloed van het ‘bouwen op maat’, waarbij huizenkopers zelf bepalen hoe de woning eruit komt te zien, is er steeds meer vraag naar op bestelling gemaakte constructies.

Sfeer

Met een showroom, waar consument en architect het aanbod kunnen bekijken, willen bedrijven deze relatief nieuwe klanten in de sector verder van dienst zijn. Ook de productie van oude type deuren voor renovaties is een interessante nieuwe markt. Sommige timmerbedrijven oriënteren zich op het buitenland. de ambities in de directiekamer hebben direct gevolgen voor het opleidingsniveau op de werkvloer. Ongeveer een kwart van de bestuurders in de branche stelt als gevolg van het nieuwe dienstenpakket hogere eisen aan de scholing en inzetbaarheid van het eigen personeel. Een probleem, te meer omdat in 2000 bijna 10 procent van het personeel uit eigen beweging de overstap naar de bouw maakte. De sfeer op de werkplaats zou niet goed zijn en het werk te eentonig. Daarnaast zou het werk ongezond en te zwaar en de werkdruk te hoog. Opvallend genoeg verlieten juist de beter opgeleide en overal inzetbare mensen, die hard nodig zijn voor de verovering van de nieuwe markten, de timmerbranche.

Overcapaciteit

Een dreigende overcapaciteit zet directies verder onder druk om op zoek te gaan naar nieuwe markten. Meer dan eenvijfde van de middelgrote timmerfabrieken rekent erop dat de onderneming de komende vijf jaar te ruim in zijn jasje komt te zitten. Van de grotere timmerfabrieken kampt een kwart nu al met dit probleem. De capaciteitsproblemen hebben volgens de industrie opvallend genoeg geen personele gevolgen. Veel ondernemingen rekenen op een toename van het aantal vacatures. Maar het EIB rekent op een daling van de werkgelegenheid in de branche met 1 tot 2 procent.

Reageer op dit artikel