nieuws

Tiel ziet kans tot onteigening projectontwikkelaars

bouwbreed

tiel – Hoewel het in Nederland nog nauwelijks is voorgekomen, blijkt een onteigening op titel van volkshuisvesting juridisch mogelijk. Tot deze conclusie komen deskundigen, die deze kwestie op verzoek van de gemeente Tiel onderzochten. Dit betekent dat Tiel niet zal schromen te onteigenen als de projectontwikkelaars niet willen meewerken.

Het gaat om de uitbreidingswijk Passewaaij, waar 3300 huizen komen, waarvan het merendeel al staat. De pijn zit hem in de laatste twee wijken die nu aan de beurt zijn. De grond is eigendom van vier projectontwikkelaars: Gebr. Van Wanrooij in Geffen, Klok Druten Ontwikkeling, Witte Bouw in Tiel en de Zondag Bouwgroep in Rhenen. Al anderhalf jaar wordt overlegd over het bouwvolume. De gemeente wil meer goedkopere woningen, de projectontwikkelaars meer duurdere. Ofschoon de bouwers aangeven al behoorlijk te zijn tegemoetgekomen aan de gemeentelijke wens, is Tiel niet tevreden en voelt het zich gestagneerd in zijn uitbreidingsdrift. In het overleg met de projectontwikkelaars bewandelt de gemeente twee sporen: overleg met de ontwikkelaars, maar tegelijkertijd de administratieve voorbereiding voor een onteigeningsprocedure. ìAls een soort stok achter de deurî, verklaarde beleidsmedewerker Bosman van Tiel in juli. De vraag is echter: kan dat eigenlijk wel?

Dreigement

Een onteigeningsprocedure op planologische titel is vrij gebruikelijk, maar een op grond van volkshuisvesting niet. Zelfs de VNG kan geen voorbeelden noemen. Dat weet ook mr. H. van Rooyen van Klok Druten en woordvoerder van de vier projectontwikkelaars. Hij noemde het dreigement van Tiel twee maanden geleden een ìheilloze missieî. Tiel zou ìgeen been hebbenî om op te staan. Uit analyses van de deskundigen blijkt nu echter dat het juridisch wel degelijk kan. De vraag was vooral: is volkshuisvesting een gemeentelijk belang? Volgens de deskundigen vallen volkshuisvestingsdoelen onder gerechtvaardigde belangen die een gemeente mag nastreven. Op het moment dat de zelfrealisator ñ in casu de vier projectontwikkelaars ñ niet aan die belangen kan en wil voldoen, heeft de gemeente een titel om te onteigenen. Beleidsmedewerker Bosman wil inhoudelijk niet op de nog vertrouwelijke rapporten ingaan vanwege ìstrategische accentenî die erin staan. ìBovendien is het bij analyses vooraf nooit zeker of de rechter hetzelfde bepaalt. Niettemin hebben wij goede argumenten om met de administratieve voorbereidingen voor een onteigeningsprocedure door te gaan en worden ze steeds serieuzerî, stelt Bosman. Binnen twee weken wil de gemeente met de vier projectontwikkelaars rond de tafel zitten om wederom het volkshuisvestingsplan door te nemen. Komen partijen niet nader tot elkaar, dan zal Tiel de rechter vragen te mogen onteigenen en zal deze de economische waarde vaststellen.

Verbazing

Mr. van Rooyen van Klok Druten sist van verbazing. ìHet is eigenlijk van de gekke dat we alles van de krant moeten horen. Wij wachten al twee maanden op een formele reactie van de gemeente op ons aangepaste verkavelingsplan. En nu moeten we van u horen dat de gemeente binnen twee weken met ons rond de tafel wil zitten. Het is een belachelijke gang van zaken.î Van Rooyen begrijpt de commotie niet, noch de drang van Tiel een onteigeningsprocedure te willen starten. ìAlsof wij niet willen meewerken. We hebben continu voorstellen gedaan, waaronder het bouwen van minder luxe woningen en meer rijtjeswoningen. Qua aantallen zullen we er wel uitkomen, misschien niet qua prijs.î De woordvoerder van de projectontwikkelaars begrijpt daarnaast niet dat Tiel naar het schijnt zo gemakkelijk naar een onteigeningsprocedure grijpt. ìPer januari volgend jaar treedt het nieuwe Bouwbesluit in werking. Dat houdt onder meer een prijsstijging in, dus worden alle huizen duurder. Bovendien kost een onteigening ten minste twee ý drie jaar.î

Tempo

Dat is precies de reden waarom Tiel er liever via onderhandelingen uit wil komen, reageert Bosman. De onteigening dient meer als een stok achter de deur, omdat de gemeente, als regionale groeigemeente, nu in rap tempo aan haar bouwtaak tegemoet wil komen.

Reageer op dit artikel