nieuws

Personalia 17/9

bouwbreed

Personalia 17/9

n Binnenkort zal Joost Huurman, projectdirecteur van De Maaswerken worden benoemd tot stroomgebiedcoördinator Rijn en Maas. Hij krijgt tot taak in samenwerking met de regionale directies van Rijkswaterstaat, de provincies, de waterschappen en de gemeenten te bevorderen dat per stroomgebied beheersplannen voor Rijn en Maas worden ontwikkeld. Deze moeten passen binnen de Europese kaderrichtlijn water en het door het kabinet vastgestelde waterbeleid. Hij zal in zijn nieuwe functie gaan werken vanuit een nieuw op te zetten coördinatiebureau in Arnhem.

n W.Meijer is benoemd als adjunct-directeur van de Koninklijke aannemingsmaatschappij van Waning BV. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten.

n Bij Holonite BV in Tholen neemt op 8 november J.C.M. Ciliacus afscheid vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Hij wordt als algemeen directeur opgevolgd door ing. A. Niessen (48).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels