nieuws

Noordwesttangent in Tilburg zorgt voor beroering bij omwonenden

bouwbreed

Noordwesttangent in Tilburg zorgt voor beroering bij omwonenden

den haag – Het verplaatsen van een gedeelte van de noordwesttangent in Tilburg is omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten. Uit het voorbereidingsbesluit bleek dat het ontwerptracÈ westelijk was opgeschoven. Bij de Raad van State in Den Haag proberen de omwonenden het bestemmingsplan Noordwesttangent: gedeelte Bredaseweg-Dalem Zuid, dat de plannen mogelijk maakt, tegen te houden. Door de plannen moet ÈÈn van de bezwaarmakers nu toelaten dat de weg deels over zijn terrein wordt aangelegd. Hij maakt bezwaar, omdat hij de exploitatiemogelijkheden van zijn terrein ziet afnemen. Anderen zijn bang voor geluidsoverlast. Zij zijn verbolgen over het feit dat de beloofde ëstadswalí langs het tracÈ, een aarden wal met beplanting, toch niet wordt gerealiseerd. Vanwege de toenemende herrie willen ze dat de gemeente vasthoudt aan uitvoering van het oorspronkelijke plan, met aarden wal. De gemeente zegt dat aan de situering van het tracÈ een uitgebreide planologische belangenafweging ten grondslag ligt. Zo is rekening gehouden met de ligging van aangrenzende woongebieden. De provincie geeft aan dat het bestemmingsplan het mogelijk maakt om aarden verhogingen met beplanting aan te leggen van maximaal 3 meter. Deze regeling biedt genoeg waarborgen voor verantwoorde inpassing van de weg in een goed woon- en leefklimaat. Over zes weken volgt de uitspraak.

Reageer op dit artikel