nieuws

Mooie woorden

bouwbreed

Mooie woorden

Actueel persbericht van de gemeente Den Haag. ìEr wordt volgend jaar fors geÔnvesteerd in stedelijke vernieuwingî, luidt de aanhef. Klinkt veelbelovend. Verder lezend blijkt het om een douceurtje te gaan van 62,4 miljoen, euroís naar wij aannemen hoewel het er niet bij staat. Dat is trouwens 20 miljoen minder dan vorig jaar. Wat er precies met het geld staat te gebeuren, vermeldt het bericht niet. En omdat Den Haag het zelf kennelijk ook niet weet, en toch een persbericht van enig corpulentie wil uitgeven, prijkt onderaan het bericht een vetgedrukte alinea met als fiere kop ëAmbitiesí. Citaat: ìHet programma Stedelijke Vernieuwing 2003 vormt de programmatische uitwerking en financiÎle vertaling van de in De kracht van Den Haag geformuleerde ambities voor de fysieke pijler.î Dat klinkt alsof een ambtenaar lukraak 25 woorden uit de Dikke van Dale heeft geprikt en in willekeurige volgorde aan het papier heeft toevertrouwd. Achteroverleunend moet hij hebben geconstateerd dat hij nog zestien woorden te kort kwam, wil het persbericht nog enigszins volume krijgen. ìOp het terrein van werk en economie is een programmatische afstemming met niet-fysieke stadseconomie gerealiseerdî. Wonderschoon en zo fijngevoelig. Joost mag weten wat het betekent. Wie nog twijfelde aan de heldere daadkracht van dit college, mag dat blijven doen.

Reageer op dit artikel