nieuws

Minder herontwikkeling

bouwbreed Premium

Minder herontwikkeling

voorburg – De bezuinigingen op het budget voor stedelijke vernieuwing leiden tot nog minder herontwikkeling van de naoorlogse wijken. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) in reactie op de Miljoenennota. Voorzitter C. de Reus pleit zelfs voor een extra investering. De Neprom heeft laten onderzoeken hoe de gemeenten ervoor staan met de herstructurering. Daaruit bleek dat eenderde op schema ligt. ‘Op dit moment is de financiële haalbaarheid vaak al de bottleneck van bouwprojecten die gericht zijn op woningen en het leefklimaat in de bestaande stad’, aldus de organisatie. De bezuiniging maakt de aanpak van problematische wijken alleen maar moeilijker stelt ze. Voorzitter de Reus is wel verguld met het snijden in de bureaucratie waarmee het ontwikkelen van de diverse projecten is omgeven. Ook de vele aandacht in de begroting van VROMvoor de woningbouwproductie valt bij de Neprom in goede aarde. Verminderen van de regels en de onderlinge afstemming van ruimtelijke ordeningsprocedures zijn volgens De Reus noodzakelijke voorwaarden om op korte termijn meer woningen te kunnen realiseren. De Neprom heeft nog een punt van kritiek, namelijk het doorzetten van de brede grondexploitatiewet. Dat betekent dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen te verhalen op de bouwer van woningen. Volgens De Reus leidt deze wet weer tot meer onnodige bureaucratie en vertragingen. Hetzelfde vreest de Neprom overigens ook bij het overhaast invoeren van een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel