nieuws

Grote projecten sneller vanaf 2003

bouwbreed Premium

Grote projecten sneller vanaf 2003

den haag – Minister Kamp (VROM) verwacht dat de Tweede Kamer snel instemt met de rijksprojectenprocedure. Deze kan dan per 1 januari 2003 ingaan. De bewindsman deed zijn uitspraak bij de presentatie van de begroting 2003. De rijksprojectenprocedure maakt het mogelijk dat het kabinet bij grote projecten de regie overneemt van andere overheden. Het kabinet wijst een projectminister aan en deze leidt de procedure en coördineert alle vergunningen. De burger centraal geldt ook hier. Deze krijgt betere inspraak en rechtsbescherming. De procedure wordt onderdeel van de herziene Wet op de ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel