nieuws

Forse besparing voor waterschap door innovatief contract

bouwbreed

delft – De bouw van een waterszuiveringsinstallatie door het consortium met Heijmans en Strukton, levert hoogheemraadschap Delfland dertig jaar lang een besparing op van 13,4 procent op de zuiveringskosten. Dankzij de nog te toetsen fiscale structuur, kan het voordeel oplopen tot 15,9 procent. De directe investeringskosten van Delfland zouden daardoor beperkt kunnen blijven tot 417 miljoen euro. Bovenop het bedrag komt het geld dat nodig is voor de aanleg van aanvoerleidingen en het aankopen van gronden.

Of projectleider Thomasson van het consortium Delfluent verbaasd is dat zijn historisch gezien piepjonge organisatie een stuk goedkoper kan werken dat het hoogheemraadschap met ruim zeven eeuwen ervaring in waterbeheer? ‘Nou, nou. Zo jong zijn onze bedrijven nu ook weer niet. Onze prijs is het resultaat van gebundelde ervaring en volume. We hebben vaker werken van deze klasse uitgevoerd. Dat zie je terug in de kosten voor de bouw, de financiering en de exploitatie.’ Alle afspraken zijn vastgelegd in een zeshonderd pagina’s dik contract.

Capaciteit

Dijkgraaf P. Schoute noemt de keuze voor de publiek-private samenwerking goed voor de portemonnee van burgers en bedrijven. ‘Delfland heeft de moed opgevat niet alles zelf beter te willen weten. Vanwege de innovatieve samenwerking stelt het ministerie van financiën een subsidie van 5,5 miljoen euro beschikbaar als het project slaagt.’ Het hoogheemraadschap verwacht dat eind 2003 met de bouw in de Harnaschpolder bij Schipluiden kan worden begonnen. Van de benodigde gronden heeft het waterschap al 64 procent in eigendom. De oplevering van de installatie in de Harnaschpolder is geraamd op 1 januari 2008. Vervolgens wordt binnen een bestek van tien maanden ook de bestaande installatie Houtrust aangepast aan de nieuwe eisen. Blijft iedereen binnen de planning dan beschikt Delfland aan de start van 2009 over een hypermodern zuiveringssysteem met een capaciteit van 1,3 miljoen vervuilingseenheden. Waterschappen meten hun zuiveringstaak in eenheden die betrekking hebben op de hoeveelheid afvalwater per burger, inclusief de gerelateerde vervuiling door de industrie. Ten behoeve van de regio Den Haag ontstaat een verwerkingscapaciteit van 49.700 kubieke meter afvalwater per uur. Momenteel beschikt Delfland over een top van 36.900 kuub.

Technologie

Het idee van Delfland om in de installaties innovatieve zuiveringstechnologie toe te passen, is vroegtijdig gestrand. Projectleider P. van der Meer: ‘We liepen vast op de vergunningen. Van de nieuwe technologie was nog geen milieu-effectrapportage beschikbaar. Vervelend. Voor een lang traject voor het verkrijgen van de vergunningen ontbrak ons de tijd. Dus is ingezet op een conventionele installatie.’ De zuivering van Delfland zal geschieden in een lang belast slibsysteem. Na een proces van bezinken en biologische zuivering vindt vergisting plaats, die biogas oplevert dat gebruikt wordt om het proces energievriendelijk gaande te houden. Een landschapsarchitect gaat aan de slag om de zuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder zo groen mogelijk in de omgeving in te passen.

Reageer op dit artikel