nieuws

Experiment met baksteen uit vervuild baggerslib geslaagd

bouwbreed

amersfoort – Eerst hadden we er teveel van en wilde niemand het hebben. Nu blijkt het plotseling een gewilde grondstof: baggerslib. Naast slib als wegfundering onder asfalt of slib om runderen op te laten grazen, blijkt slib nu ook geschikt om bakstenen van maken. Een proef met de productie van tienduizend Kennemer Moppen uit vervuild zout baggerslib lijkt geslaagd.

Tegen het opslaan van baggerslib bestaat maatschappelijke weerstand. Zo vormde het vervuilde zoute baggerslib uit de havens van IJmuiden al jaren een probleem. Van het plan het slib in zee te storten werd na verzet van de actiegroep ëLaat de kust met rustí uit Wijk aan Zee afgezien. Bestuurslid B. Kistjes van de actiegroep kwam vervolgens met het innovatieve idee om van het slib stenen te bakken. Hiermee sloeg hij twee vliegen in een klap; een depot was niet meer nodig en het slib werd hergebruikt. Gisteren kwamen de eerste tienduizend Kennemer Moppen uit de oven van steenfabriek Randwijk. Het slib in IJmuiden behoort tot het zwaarst vervuilde slib van de provincie Noord-Holland (klasse 4) en bevat onder meer zware metalen en pakís. Toch zijn volgens DHV Milieu en Infrastructuur die bij de proef de leiding voerde over een consortium van partijen, bij het hele bakproces geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. ëDe stoffen die in de baksteen zitten komen er niet uit of blijven binnen de grenzen van het Bouwstoffenbesluit, terwijl het risico van het vrijkomen van giftige stoffen nihil isí. De metalen worden bij het bakproces van ongeveer 900 graden in een kristalmatrix vastgezet en de pakís verbranden. Na de geslaagde proef is de volgende stap het realiseren van een grootschalige fabriek. Bestaande steenfabrieken zijn niet ingericht op het bakproces van baggerslib dat volgens DHV anders verloopt dan het bakken van klei.

Reageer op dit artikel